Nová kniha provede minulostí Prahy 6

Pamětníci a milovníci historie se mohou těšit na další lahůdku z minulosti Prahy 6. K výročí 85 let městské části vydala radnice knihu nazvanou „Před branami Velké Prahy“. Soubor starých fotografií spolu s krátkým úvodem je spíše obrazovým průvodcem územím nynější Prahy 6. Ovšem pouze do roku 1920, kdy se obce a města (Bubeneč a Břevnov) staly součástí Velké Prahy.

Nezastavěná dejvická pláň, kterou křižují prašné cesty, rozlehlá pole s cihelnou ve Vokovicích, a někde naopak pohled takřka nezměněný… Prostřednictvím více než dvou stovek historických pohlednic a fotografií kniha čtenáři nabídne unikátní pohled na některá známá místa tak, jak je málokdo pamatuje. „Mám rád kouzlo a atmosféru starých pohlednic, které nám připomínají klid a dobu poctivých řemesel,“ komentuje knihu starosta Chalupa.

Část fotografií do knihy věnovala radnice, většina pochází ze soukromého archivu geologa Jana Zavřela, který k nim také napsal doprovodný komentář. Knihu graficky zpracoval Radovan Lesczynski a vtiskl jí stejnou úpravu jako knize o Bubenči, která vyšla vloni. „Jedná se o snahu vytvořit ediční řadu Prahy 6. Na obě knihy naváže ještě publikace ke 100 letům povýšení Břevnova na město, která s předstihem vyjde již příští rok,“ vysvětluje Lesczynski. Pro dobrou orientaci je na rubu přebalu knihy ukrytá ortofotomapa současné městské části.

Publikace vyšla v nákladu tři tisíce výtisků a za 390 korun bude k zakoupení v kulturních zařízeních Prahy 6.