Pět cest k lepšímu parkování v Dejvicích

Zastupitelé Prahy 6 v září jednali o dopravě a parkování v Dejvicích a Bubenči. Výsledkem je přijetí stanviska, které v pěti bodech řeší způsoby, jakými se Praha 6 vyrovná s nedostatkem parkovacích míst v centrální části.

Zastupitelé zároveň potvrdili, že projektové práce na výstavbu podzemních garáží na Puškinově náměstí a ve Velflíkově jsou zastaveny minimálně do listopadu. Do té doby budou známy výsledky ověřovacích studií. Ty mají obě lokality znovu posoudit, eventuálně najít vhodnější. „Provádějí se dvě srovnávací studie a my jsme připraveni přijmout jejich výsledky. I pokud se například ukáže, že Puškinovo náměstí je pro stavbu zcela nevhodné,“ řekl starosta Tomáš Chalupa (ODS). Dále uvedl, že o všem bude informována veřejnost. Na základě petice občanů totiž radnice v červnu práce přerušila. Starosta však připomenul, že současné vedení radnice se pouze snaží dokončit projekt, který byl nastartován v předchozím volebním období.

Pět bodů ke zlepšení

Řešením celkové situace by měl být zastupiteli schválený souhrn prvků, které by měly přinést pozitivní výsledky. Stanovisko k dopravě v klidu se opírá o analýzu, kterou nechala radnice zpracovat vloni. Podle ní chybí místním několik set míst pro parkování. V současnosti již probíhá pasportizace všech vyhrazených parkovacích míst. Radnice také prostřednictvím grantů podporuje výstavbu garáží soukromníky. Parkovací místa se získají i úpravou uličních parterů a změnou stání z podélného na kolmé. To lze pouze v některých ulicích a stále to nestačí.

Zóny versus garáže

Dalším způsobem by podle zastupitelů mohla být regulace parkování  prostřednictvím zón. K tomuto bodu i k výstavbě garáží se otevřela na jednání zastupitelů ostrá debata. Zavedení zón by zredukovalo počet aut dojíždějících řidičů. „Ubylo by aut zaparkovaných přes den, neřeší ale deficit parkovacích míst přes noc,“ říká místostarostka Jaroslava Trnková (ČSSD). Protože radnice nechce stavět v centru Bubenče nadzemní parkovací domy, řešení vidí ve vybudování podzemních garáží. Proti tomu na jednání vystoupili zastupitelé klubu Evropských demokratů. „Domníváme se, že stavba podzemních garáží není veřejný zájem a přikláníme se k tomu, že se mají zavést zóny parkování,“ uvedl zastupitel Oldřich Kužílek (klub ED). Radnice navrhuje, aby se možnost zavedení zón začala pouze prověřovat. „Odmítáme ale zavést jakoukoliv plošnou regulaci do doby, než bude vybudováno kapacitní parkování pro rezidenty,“ sdělil starosta Chalupa.

Členové klubu ED a nezařazení nepodpořili stanovisko přijaté zastupiteli. Prosazovali, aby se projektové práce na podzemních garážích zastavily do doby půl roku po zahájení provozu podzemních garáží na Wuchterlově náměstí. Zároveň požadovali, aby zastupitelé zveřejnili prognózu, jaký přínos budou mít podzemní garáže pro rezidenty a více ji projednali s veřejností. Totéž žádá i paní Hana Palesová, která na zastupitelstvu vystoupila za občanské sdružení Puškinovo náměstí. Poděkovala starostovi za zastavení prací. Vyjádřila však obavu, že garáže rezidentům nepomohou. „Parkoviště v Technické a Šolínově ulici je v noci obsazené z dvaceti procent. Nevybuduje radnice touto stavbou zase další parkoviště pro dojíždějící?“ To ukáží nové studie a o nich se bude jednat v odborných komisích i v zastupitelstvu. Starosta však odmítá, že by občané neměli dost informací.

Nedotknutelné náměstí?

Pan Jiří Tuček, občan, který plamenně promluvil k zastupitelům, je přesvědčoval, že právě Puškinovo náměstí by mělo být nedotknutelné a že světový trend je dojíždět MHD, či docházet pěšky k autu i několik kilometrů. „Kdo má auto, ten si nemůže automaticky myslet, že bude parkovat před domem.“ Tomuto názoru oponoval zastupitel Pavel Bauman (ČSSD): „Všude v Evropě platí zákon, že při výstavbě obytných domů musí být počítáno s parkováním pro rezidenty.“