Plánované opravy chodníků brzdí „síťaři“

Podle harmonogramu se měli břevnovští již v září procházet po nových chodnících. Místo toho mají rozkopané ulice a někde slibované práce ještě ani nezačaly. Kde je chyba?

„Je to tak, chodníkový program má zpoždění. Pražská vodohospodářská společnost (PVS a.s.) totiž nedodržela slíbené termíny, ve kterých měla provést obnovu vodovodních řadů tam, kde radnice plánuje položit nové povrchy,“ říká radní Jan Holický, odpovědný za chodníkový program. „Z naší strany jsou projekty připraveny, ale veškeré úpravy jsou podmíněny rekonstrukcí sítí, na kterou stále čekáme. Například situace na Břevnově je taková, že zatímco se měly v září dělat chodníky v ulicích Liborova, H. Malířové, Zúžená a Za Strahovem, PVS a.s. má hotovu pouze Fastrovu ulici a do jmenovaných se teprve chystá. Podobná situace je v Liboci v Sestupné ulici. „Dali slib, že budou mít v červnu hotovo, přitom práce začaly v srpnu.“ Radnice se obává, že s tímto přístupem nebude schopna chodníky opravit, než přijde první sníh.

Starosta Tomáš Chalupa tlačí na vodohospodáře, aby se práce zrychlily. „Ředitel společnosti PVS a.s. Ing. Rezek na jednání slíbil, že obnova veškerých vodovodních řadů bude dokončena do 15. října.“ PVS a.s. také prodlouží pracovní dobu na 12 hodin denně. „Práce budou probíhat intenzivně, ulice budou postupně uzavírány a přes den se do některých nebude možné autem dostat,“ říká vedoucí odboru dopravy radnice Dana Charvátová a dodává, že pokud PVS a.s. dodrží říjnový termín, 70% plánovaných chodníků se stihne do zimy. Slib je ovšem jedna věc, realita se teprve ukáže. Na obranu PVS a.s. však dodává, že jejich práci zpomaluje legislativa, kterou se nedaří včas vyřídit.

Zpoždění se týká i ulice Na Ořechovce, kde se přes rok čeká na zklidnění dopravy. V říjnu se konečně začnou budovat vyvýšené přechody a jejich přisvětlení. „Objezdová trasa povede přes Cukrovarnickou, kde by ke zklidnění komunikace mělo dojít v příštím roce,“ říká. Časový skluz mají také Petřiny. „Po opravě sítí snad stihneme ulice Mahuleninu, Brunclíkovu a Plojharovu.“ Relativně podle harmonogramu naopak běží práce na Macharově náměstí. Ve Střešovičkách je hotová oprava plynu a na PVS a.s. opět záleží, zda se letos položí nový povrch na části vozovky. Podle plánu radnice má chodníkový program letos zasáhnout ještě okolí Písecké brány, Někrasovu ulici nebo chodník při ulici Čs. armády od Skleňáku směrem k Vítěznému náměstí (dále podél vnějšího rondelu náměstí až k ústí Verdunské). Chodníky i vozovku čeká obnova v ulici Nad Šárkou na Hanspaulce a v ulici Dobrovízské v Ruzyni.