100 a 101 let slavili obyvatelé domova

náhled souboruV Domově důchodců v Šolínově ulici byl důvod k oslavám. Paní Marie Štěrbová oslavila v říjnu 101 let.

Stala se nejen nejstarší obyvatelkou domova, ale i nejstarší občankou Prahy 6. Paní Marii přišel pevné zdraví popřát také starosta Tomáš Chalupa. Vyzvídal recept paní Štěrbové na dlouhověkost. Ta se přiznala, že celý život žila velmi střídmě, nepila alkohol ani nekouřila. Na svůj věk je velmi čilá.

Velké životní jubileum, rovných 100 let oslavil také na začátku listopadu pan Vladimír Dobrovodský, který v domově žije necelé dva roky. Společně s ním oslavila narozeniny jeho velká rodina, která jej pravidelně navštěvuje.