Badatelé z Petřin zvou na návštěvu

Každoročně se při konání „Týdne vědy a techniky“ vědecké ústavy Akademie věd otevírají odborné i laické veřejnosti. Ústav makromolekulární chemie AVČR otevírá svá pracoviště zájemcům od pátku 11. 11. do soboty 12. 11. Od 9 do 15 hodin můžete absolvovat zajímavé exkurze. Třeba o tom, jak donutíme buňky, aby rostly právě tam, kam mají.

V současné době badatelé z ÚMCH pokračují v tradici výzkumu lékařských aplikací polymerů započaté prof. O. Wichterlem, vynálezcem kontaktních čoček a prvním ředitelem ústavu. Aplikace moderních syntetických hydrogelů pro kontaktní a nitrooční čočky je jedním z nosných výzkumných témat.

Zájem chemiků se také zaměřil k využití polymerů jako chytrých dopravních prostředků léčiv, které přesně putují tam, kam mají. Navíc řada nově připravených polymerních materiálů prokazatelně podporuje růst živých buněk, což je velmi nadějné pro buněčnou terapii, regeneraci tkání kůže, cévní stěny a třeba i nervového systému. Závratně rostoucí ceny ropy také vzbuzují zájem  o přípravu co nejúčinnějších palivových článků, jejichž jedinou zplodinou bude voda.

Na řadě pracovišť mohou zájemci nahlédnout do tajemného nitra hmoty a s využitím nejmodernějších mikroskopů se přiblížit na dohled jedné (makro) molekuly.

Zájemci se mohu přihlásit u pana RNDr. Petra Kadlece na telefonním čísle:  296 809 274 nebo na e-mailové adrese: kadlec@imc.cas.cz.