Každý pes musí být v evidenci

Označit a zaregistrovat psy nařizuje vyhláška, která začala platit v lednu a do konce roku ponechávala chovatelům lhůtu na splnění těchto povinností. Podle vyhlášky musejí být všichni psi, chovaní na území hlavního města, trvale označeni čipem nebo tetováním. Jejich majitelé jsou povinni vyplnit registrační kartu, kterou odešlou nebo odevzdají na adrese: Magistrát hl. m. Prahy, odbor občanskoprávních agend, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2.  Tiskopis karty je k dispozici u veterinářů nebo na úřadu městské části, v jeho informačních kancelářích a na webových stránkách radnice.

Chovatelé, kteří nechají svého psa označit mikročipem a budou jej mít zaregistrovaného magistrátem, mají nárok na úlevu z místního poplatku. V následujících dvou letech zaplatí pokaždé o 350 korun méně. Důchodci, kteří platí za psa 200 korun ročně, tak budou na dva roky osvobozeni od poplatků úplně. Pracovníci ekonomického odboru radnice upozorňují na to, že někteří lidé si již nyní částku sami odečítají při placení poplatků. To je chyba. Informace o registrovaných psech získá městská část prostřednictvím databáze magistrátu. Poplatek chovatelům pak sama sníží. Úleva od poplatku se ovšem nevztahuje na psy, kteří mají tetování.

Povinnost majitele psa:

Nárok na nižší poplatek: