Norbertovské babí léto.

Počátek školního roku na ZŠ Norbertov probíhal ve znamení úspěchu.

Žáci třetí třídy převzali ocenění za 1. místo ve výtvarné soutěži „Město, kde žiji“.  K úspěchu svých mladších spolužáků se připojili i žáci 9. tříd R. Horyna a M. Richterová s 1. místem ve znalostní soutěži „Putování šestkou“. Vilová část starých Střešovic se na podzim stala dějištěm 2. ročníku závodů v orientačním běhu. Start i cíl byl ve dvoraně školy. Že jsou děti z Norbertova nejen sportovci, ale i šikovné a výtvarně nadané, bylo patrné na Břevnovském posvícení, kde měla škola svůj stánek se zdobenými perníčky, drobné keramické předměty, malované sklo, fotografie či trička.

Atmosféru školy lze lépe poznat 10. 11. během Dne otevřených dveří.