Stavba nové dráhy letiště musí více respektovat občany Prahy 6

Rozrůstající se letiště v Ruzyni plánuje již několik let výstavbu paralelní dráhy k dráze 6/24 ve směru východ – západ, nazývanou BIS. Rada městské části v září obdržela k tomuto záměru od Letiště Praha (býv. Česká správa letišť) dokumentaci EIA – o posuzování vlivu na životní prostředí. Po projednání v odborných komisích vydali radní Prahy 6 k této dokumentaci negativní stanovisko a žádají její dopracování.

Radnice Prahy 6 s předloženou dokumentací nesouhlasí přesto, že obecně výstavbu nové dráhy podporuje. „Praha 6 má zájem na tom, aby paralelní dráha byla postavena co nejdříve. Uleví se obyvatelům Ruzyně a Bílé Hory, přes které vede dráha 13/31. Ta vadí výrazně většímu počtu obyvatel,“ sdělil radní pro územní rozvoj Jiří Hermann. Dodal, že Praha 6 má několik zásadních připomínek, bez jejichž zapracování nelze s dokumentací souhlasit. „Dokumentace nesplňuje požadavky ochrany životního prostředí, které bychom požadovali,“ tvrdí radní. Jedinou kompenzací, který předložený materiál navrhoval, byla výsadba nových stromů jako náhrada za vykácené.

Výstavba nové dráhy bezpochyby povede k většímu provozu na letišti, a to se v důsledku promítne na celou Prahu 6. To i přesto, že paralelní dráha zasáhne jen její malé území. „Letiště bude mít více zaměstnanců, kteří tam budou dojíždět, více lidí se bude dopravovat z letiště, více letadel zatíží životní prostředí,“ jmenuje radní dopady většího provozu. Pozemky v jeho okolí jsou znehodnoceny pro jakoukoliv výstavbu a nedovolí městským částem se dále rozvíjet. Radní Hermann ale odmítá, že by se radnice Prahy 6 stavěla proti rozvoji letiště. „Nechceme žádné rozpory, chceme o věcech jednat. Pokud budou naše požadavky akceptované, nová dráha má naši podporu.“ Dalším z požadavků radnice je, aby se výhledově generel rozvoje letiště projednával veřejnoprávně, tedy ve všech dotčených orgánech státní správy a samosprávy (to jsou např. hygienici, hasiči, vodohospodáři, atd.). Radnice se domnívá, že plán na rozvoj ruzyňského areálu by neměl být jednostrannou vizí letiště.
 


 

Připomínky k dokumentaci o vlivu budoucí dráhy na životní prostředí mají i další dotčené obce a městské části. „Vydali jsme negativní stanovisko a zahrnuli k němu připomínky, které jsou pro nás důležité. Proti dráze nejsme, ale chceme o ní dále jednat,“ sdělil starosta Horoměřic Václav Kášek. Jasno má také radnice Suchdola. „Jsme zásadně proti výstavbě nové dráhy. Hlukové pásmo u nás zasahuje mnohem větší území, navíc letadla si létají, jak chtějí a nedodržují pravidla,“ říká starosta Suchdola Václav Čížek. Dodává, že radnice Suchdola nesouhlasí ani s výstavbou silničního okruhu, který by tudy měl vést. „Obě stavby se projednávají odděleně, ale ve výsledku budou mít společně dopad na život v Suchdole.

Co požaduje Praha 6

Je nutné zpracovat návrh nových ochranných hlukových pásem a stanovit opatření ke snížení hluku, která se provedou v nově zasaženém území. Pásmo budoucí nové dráhy například výrazně zasáhne zástavbu Na Padesátníku. V původní dokumentaci není stanoveno žádné řešení. Praha 6 mimo jiné trvá na tom, aby hlukové limity v ochranném pásmu byly minimálně v souladu s EU nebo ještě přísnější.

Radnice trvá na tom, aby se do dokumentace zapracovala prodloužená trasa metra A a její konečná stanice v areálu letiště. Podle radních Prahy 6 je zcela nepřijatelné, aby se cestující, kterých ročně projde letištěm přes 10 milionů, přepravovali autobusy nebo automobilovou dopravou. Ani v dokumentaci uvažovaná stanice rychlodráhy by obsluhu z letiště nezajistila.

Radnice Prahy 6 požaduje výraznější koordinaci se stavbou Pražského okruhu. Dokončení staveb 518 a 519 silničního okruhu by mělo předcházet realizaci paralelní dráhy. Silniční okruh by odvedl velkou část dopravy, která by jinak směřovala z letiště do Dejvic.

Podmínkou ze strany radnice je též rekonstrukce čistírny odpadních vod. Praha 6 požaduje zajistit 100% likvidaci a zadržení odpadních vod a doložit vazby na retence Litovického, Únětického a Kopaninského potoka.

Součástí požadavků je i rekonstrukce palivového hospodářství na nejmodernějších principech včetně zavedení technologie odsávání par. Letiště ročně spotřebuje 300 milionů litrů paliva, to vydá na 15 tisíc cisteren za rok. Praha 6 doporučuje zvážit přepravu paliva například železniční vlečkou.

Praha 6 žádá zřídit monitorovací systém, na který by měla on-line přístup. Data by měla být zaměřená na kontrolu hlukových pásem a další sledování porušování pravidel letového provozu (výška letu, časy v nočních hodinách, atd.). Tyto údaje by radnice zveřejňovala i na svých internetových stránkách.