Změní se trasa autobusu 116?

V Šáreckém údolí se šíří zvěsti o změně trasy autobusové linky č. 116, která jezdí na trati Dejvická–Šárecké údolí–Jenerálka–Bořislavka. Fáma to rozhodně není. Obratiště linky před restaurací Jenerálka je na soukromém pozemku.

Majitel pozemku při Horoměřické se obává, že není schopen zabezpečit úklid pozemku ani bezpečnost cestujících na obratišti. Požadoval, aby povinnosti na údržbu  převzal dopravní podnik. Bohužel, požadovaný typ dohody hl. město neuzavírá; návrh na odkoupení pozemku hl. městem zase odmítl vlastník. „Majitel uvažuje o tom, že pokud se s Dopravním podnikem nedohodne, pozemek oplotí. To by znemožnilo jeho využití pro obracení autobusů. Proto bylo svoláno místní šetření, které prověřilo alternativy dalšího vedení trasy linky,“ sdělila místostarosta Trnková. Výsledkem je návrh nové trasy, která by z ulice V Šáreckém údolí pokračovala přes zastávku Jenerálka ulicí Nebušickou do Nebušic, kde by byla linka ukončena na nám. Padlých. „Je zpracován i příslušný jízdní řád v nové trase, na kterou by linka bezprostředně přešla v případě, že by vlastník pozemku skutečně znemožnil pozemek u bývalé restaurace SD VČELA pro linku 116 využívat. Rozhodnutí však doposud nepadlo,“ sdělila místostarosta Trnková.