Do dubna budou schváleny ceny dvou tisíc bytů

Privatizace obecních bytů již postupuje v zavedených kolejích. Téměř ve všech domech určených k prodeji je již dokončeno laserové přeměřování pro prohlášení vlastníka. Na jeho základě zastupitelé postupně schvalují ceny bytů v domech podle zastupiteli v minulosti schváleného seznamu.

„Ceny všech domů bychom chtěli připravit zastupitelstvu ke schválení do konce tohoto roku, na podzim by mělo být přecenění hotovo. Do únorového zastupitelstva předložíme tisíc bytů a stejný počet i v dubnu,“ uvedla místostarostka Marie Kousalíková, odpovědná za majetkovou politiku. Podle ní by pak všechny domy mohly být nabídnuty ke koupi do konce roku 2006. Komplikace ovšem vznikají ze strany některých nájemců. „V některých domech nájemci laserové přeměření neumožnili a blokují tak dokončení zpracování prohlášení vlastníka,“ uvedla Hana Vanišová, obchodní ředitelka společnosti SNEO, která prodeje bytů z pověření radnice zajišťuje.

Do konce loňského roku byly zastupitelstvem schváleny ceny u 107 domů, tedy celkem 1905 bytových jednotek. Po jejich schválení odesílá společnost SNEO tzv. 1. kvalifikovanou nabídku k prodeji. Její součástí jsou nejen návrhy smluv, ale též návrh řešení financování a formulář o společném nájmu. Na rozhodnutí, zda byt koupí, či zda nadále zůstanou v nájmu městské části, mají nájemci obecních bytů celých 6 měsíců. K polovině ledna uzavřelo smlouvu o převodu vlastnictví 257 nájemců z téměř tisíce bytů nabídnutých k prodeji.

To platí obecně.V souladu s prováděcím předpisem ovšem nájemníci v některých domech schválených zastupitelstvem nabídku nedostali. Jsou to domy, u kterých je schválena výstavba půdních bytů nebo takové, kde jsou právní či majetkové nesrovnalosti. „U některých domů jsme zjistili, že nejsou zapsány v katastru nemovitostí, některé byty jsou užívány v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nebo se jedná o administrativně rozdělené byty,“ uvedla dále Hana Vanišová. V takovém případě je prodej pozastaven a byty v těchto domech se nabídnou ke koupi ihned, jakmile je problém odstraněn. Informace o domech, u nichž je prodej pozastaven, a jejich seznam poskytnou pracovníci společnosti SNEO. 

Informační kancelář SNEO a.s., Nad Alejí 2, Praha 6, poskytuje veškeré informace o prodejích: v pondělí, úterý, čtvrtek 9–16 hod., ve středu 10–20 hod., v pátek 9–14 hod. Informace lze v těchto hodinách získat i telefonicky na č. 235 094 071 nebo 235 094 075 nebo dotazem na e-mailové adrese prodejbytu@sneo.cz nebo na www.sneo.cz.

Ve věci hypotečních úvěrů nebo úvěru ze stavebního spoření zde podají veškeré informace zástupci jednotlivých bank a dále je k dispozici v pondělí 9 –16 hod. a ve středu 10– 18 hod. ověřovatelka k ověření podpisů nájemců v souvislosti s uzavřením smluv o převodu vlastnictví.