Jak dál s placením v mateřských školách?

náhled souboruVe třetím čtvrtletí školního roku uspořádal Dům dětí a mládeže Praha 6 ve spolupráci s OR AŠSK ČR (okresní rada asociace školních sportovních klubů ČR) a některými školami obvodní kola soutěže v halové kopané – futsalu, basketbalu chlapců a dívek, šplhu, sportovní gymnastice, vybíjené dívek (viz čl. O putovní pohár) a přespolním běhu.

K 31. 12. 2004 byly zrušeny školské předpisy, na základě kterých se (v souladu s vyhláškou magistrátu) platilo za docházku dětí do mateřské školy 300 korun měsíčně za dítě při celodenní a 200 korun při polodenní docházce. Tyto částky byla stanoveny v 2. polovině 90. let a již zdaleka neodpovídaly vzrůstajícím nákladům na činnost mateřských škol.

Od ledna, kdy začal platit nový školský zákon, se čekalo na novou vyhlášku o předškolním vzdělávání. Podle ní totiž o výši platby v mateřské škole, která se nově nazývá úplata, nerozhoduje obec, ale přímo ředitelka každé mateřské školy (případně ředitel základní školy, jíž je mateřská škola součástí). Úplata však nemůže být stanovena v libovolné výši. Může činit nejvýše 50% neinvestičních výdajů za předchozí kalendářní rok, a to bez započtení financí, které se poskytují ze státního rozpočtu. Výši úplaty stanoví ředitel školy vždy k 1. 9. kalendářního roku a nemění se až do 31. 8. roku následujícího. Pro přechodné období do 31. 8. 2005 je výše úplaty zveřejněna v konkrétní mateřské škole a v těchto dnech činí 330 až 500 korun podle skutečných výdajů každé školy. Takzvaná celodenní a polodenní docházka se již nerozlišuje.

Ne všichni rodiče dětí však budou muset sáhnout do peněženky. Zcela bezplatné je totiž předškolní vzdělávání pro děti v posledním ročníku. Letos to například znamená, že za děti, které dosáhly nebo dosáhnou od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005 nejvýše šesti let a za děti s odkladem, již rodiče od ledna 2005 neplatí. Samozřejmě zvlášť se nadále platí za stravování dětí.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Informace o placení v MŠ poskytnou zájemcům ředitelé škol nebo Odbor školství, kultury a volného času ÚMČ Praha 6, tel. 220 189 551.   

 

PhDr. Pavel Drtina, vedoucí OŠK