Malíř Dědina slavil úspěchy především ve Francii

V lednu uplynulo 50 let od úmrtí malíře Jana Dědiny, na jehož počest byla před dvěma lety umístěna pamětní deska na domě č. 23 ve Verdunské ulici, kde část života tvořil.

Jan Dědina byl jako malíř uznáván zejména počátkem minulého století ve Francii, kam jako mladý dezertoval z rakousko-uherské armády. Jeho prvním úspěchem bylo Čestné uznání na Světové výstavě v roce 1900, postupně se stal jedním z předních umělců pařížské secese. S manželkou Jeanne, která pocházela z francouzské šlechtické rodiny, měl osm dětí. Syn Ivo Dědina byl dirigent a skladatel. Do Čech se směl Dědina vrátit až v roce 1908. V pražském atelieru se věnoval portrétování a ilustracím, pracoval také na obrazech s duchovním obsahem. Z tohoto období je Dědinovo dílo v Čechách jen málo známé.

U příležitosti výročí 50 let od úmrtí otiskujeme ukázku z Dědinovy rozsáhlé tvorby. Jeho žena Jeanne byla častým námětem jeho obrazů.