Na sociální granty radnice letos rozděluje více peněz

Rada městské části rozdělila sociální granty pro letošní rok. Nestátní organizace, působící v sociální oblasti, radnice podpoří celkovou částkou 2 miliony korun.

Zdravotně sociální komise posuzovala celkem 35 projektů s žádostmi o grant, nepodpořila pouze čtyři. Návrh rady ještě musí schválit zastupitelé na svém únorovém jednání.