Rozhovor s místostarostkou  Marií Kousalíkovou

O půdních programech...

Program půdních vestaveb, které realizuje městská část, má dvě časové etapy. Půdy, jejichž realizace byla schválena již roce 2002, a realizaci půdních vestaveb v domech, ve kterých bylo o prodeji rozhodnuto v listopadu 2003. V jaké fázi je první etapa?

U všech padesáti půdních bytů v 33 domech bylo již požádáno o stavební povolení. Tím byla také určena výstavba 13 výtahů, 12 už jich je zrealizováno. Výběrovým řízením jsme vybrali stavebníka, řízení se bohužel musí opakovat ve dvou domech a ve dvou musíme vypsat nové.

Kdy by mohly být domy nabídnuty k prodeji?

V domech, kde je stavební povolení vydáno, připravujeme prohlášení vlastníka, tedy přeměření bytů a společných prostor tak, aby mohly být byty v domě nabídnuty nájemníkům. Předpoklad pro ukončení tohoto procesu je 3. – 4. čtvrtletí letošního roku.

V domech, kde se realizují půdní vestavby, byl pozastaven jejich prodej. Lidé čekají, až budou mít možnost si byt koupit. Jak je na tom druhá etapa?

Realizace půdních vestaveb byla odsouhlasena v 93 případech z 290 domů, v nichž jsou byty nabízeny k prodeji. Ve 36 domech, do pořadí prodeje č. 112, je  těsně před vydáním, nebo je vydáno stavební povolení. Ve většině případů byl v těchto domech vybrán stavebník a probíhají jednání o podpisu smluv. V případech, kde to bude možné, bude postupně dokončeno prohlášení vlastníka a připravena 1. kvalifikovaná nabídka.

Co domy na dalších místech seznamu?

Na jedenáct domů, které jsou na 113– 150 místě seznamu v pořadí prodeje, bude během jednoho měsíce vypsáno výběrové řízení na stavebníka, následně bude požádáno o stavební povolení. Po podpisu smluv se stavebníky a vydání stavebního povolení bude zadáno zpracování prohlášení vlastníka. Během této doby předpokládáme odsouhlasení cen bytů na jednání zastupitelstva. Následně bude zpracována a rozeslána 1. nabídka. V domech od pořadí prodeje 151 dále bude postupováno jako v předchozím případě.

Jaký je časový horizont druhé etapy?

Prozatím mohou říci, že by všechna stavební povolení měla být vydána v průběhu druhého pololetí letošního roku.

Kde se lidé mohou o časovém postupu realizací dozvědět?

Všechny informace poskytuje společnost Sneo, která má informační kancelář v Praze 6, Nad Alejí 2, tel. číslo je 235 094 075 nebo 235 094 075.