Malování s Japonci

Všechny děti ve věku od 7 do 15 let se mohou zapojit do mezinárodní výtvarné soutěže zaměřené na životní prostředí. 47 vítězů z celého světa bude slavnostně odměněno, každý účastník soutěže obdrží upomínkové předměty.

Společnost ACCON GROUP, se stala partnerem dětské mezinárodní výtvarné soutěže podporované organizací UNICEF. ACCON GROUP podporuje šetrný přístup k životnímu prostředí v podnicích. Nyní se snaží, aby si i nejmladší generace vytvářely pozitivní vztah k ochraně svého okolí. Proto využila příležitost podpořit japonskou iniciativu a vyzývá děti z Prahy 6: NAMALUJTE OBRÁZEK O PŘÍRODĚ. O květinách, vodě, stromech, zvířatech, vzduchu, zkrátka o čemkoli, co se Vám ve Vašem okolí líbí a je třeba chránit.

Kreslit mohou děti jakoukoli výtvarnou technikou na papír formátu B4. Obrázek je nutné na zadní straně označit jménem, adresou (včetně země), věkem a komentářem ke kresbě. Kresby, které byly již dříve zveřejněny v časopisech nemohou být do soutěže zařazeny. Hotová díla musí být doručena nejpozději do 31. 5. na adresu: International Environmental Childrens Drawing Contest Office POB 264, Kyobashi yubinkyoku, Tokyo, 104-8691, Japan. Oznámení vítězů soutěže proběhne v říjnu 2005.