Ověřit vlastnictví lze pomocí internetu

Vlastníci nemovitostí se při nahlížení do archivu stavebního úřadu již nemusí prokazovat papírovým dokladem o jeho vlastnictví, jak se doposud vyžadovalo. Radnice zavedla nový postup, jak vlastnictví ověřit, a to pomocí dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Způsob ověřování prostřednictvím internetu inicioval zastupitel Oldřich Kužílek, který tvrdí, že se tak mělo postupovat již dříve. Občanům se proces nahlížení do archívu velmi zjednodušil.

V praxi to znamená, že nyní občan na místě vyplní čestné prohlášení o tom, že je vlastníkem hledané nemovitosti. Zaměstnanec radnice toto sám pomocí dálkového přístupu do katastru zkontroluje. Pokud se vlastnictví potvrdí, může okamžitě v archívu stavebního úřadu nahlížet do dokumentů.

"Dosud úřad honil občana, aby jel přes půl Prahy na katastr pro papír, který navíc mohl být několik měsíců starý, v případě převodní smlouvy dokonce několik let. Přitom měl k disposici stále zcela aktuální a oproti papírům mnohem bezpečnější možnost ověřit si vlastnictví na internetu," říká zastupitel Oldřich Kužílek. "Oceňuji svižný postup starosty a tajemnice úřadu, kteří to hned změnili. Jinde je to mnohem horší," dodává.

Majitel nemovitosti tak nemusí kvůli vyhledávání dokumentů (stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí, plánů a spisů konkrétního domu, pozemku aj.) nezbytných například při prodeji nemovitosti, zápisu do katastru apod., nosit na úřad doklad o vlastnictví. Dosud dálkový přístup již využila zhruba polovina z 300 žadatelů, kteří od zavedení této možnosti chtěli nahlédnout do archivu stavebního úřadu.

Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí radnice zavedla změnou Spisového, archivního a skartačního řádu ÚMČ Praha 6. Postup se týká nahlížení právnických a fyzických osob do spisové dokumentace odboru výstavby. Podle řádu je nahlédnutí do spisu povoleno i osobám, které se prokáží zplnomocněním vlastníka. Pokud není možné pravdivost prohlášení o vlastnictví ověřit, je žádost o nahlédnutí zamítnuta. Ostatní osoby, které nejsou vlastníky nemovitostí, jejichž písemnosti jsou uloženy v technické spisovně odboru výstavby, musí prokázat odůvodněnost svého požadavku.