Parkování v centru je krizové, pomohou podzemní garáže

náhled souboruZaparkovat bez problémů auto Bubenči a Dejvicích je prakticky nemožné. Jenom rezidentům chybí v centrální části více jak šest set parkovacích míst. Navíc zde parkují stovky řidičů, kteří dojíždějí za prací. Vyplývá to z podrobné studie tzv. analýzy dopravy v klidu, kterou nechala zpracovat radnice.

Městská část plánuje několik způsobů, jak neúnosnou situaci řešit s výhledem do budoucna. Připravuje kontrolu pronájmů a vyhrazených stání pro firmy a pokusí se zábory eliminovat. Tam, kde to ulice umožní, se další místa vyšetří změnou systému parkování z příčného na podélné, jako je tomu například ve Verdunské ulici. S pomocí policie a TSK by měly z ulic mizet nepohyblivé vraky. Městská část chce též finančně podporovat iniciativu lidí, kteří chtějí sami budovat parkování mimo komunikace. Pro tyto aktivity budou v dohledné době vypsány granty. "Snažíme se prověřit všechny možnosti," vysvětluje starosta Tomáš Chalupa.

Z dlouhodobého hlediska tato řešení ovšem nestačí. "Myslet si, že zastavíme čas a že se obrátí stávající trend obrovského nárůstu aut rok od roku a naopak začne klesat, je bláhová iluze," řekl starosta na březnovém setkání s občany, kde zástupci radnice představili připravované projekty hromadných podzemních garáží ve třech lokalitách.

Na náměstí Kafkova ­ Wuchterlova by podle projektu mělo vzniknout 116 parkovacích podzemních stání ve dvou podlažích. Druhý projekt je navržen do vnitrobloku Welflíkova, kde by ve třech patrech mohlo stát cca 200 aut. Vjezd i výjezd do garáží se předpokládá v místě jednoho ze stávajících vjezdů do areálu. Na Puškinově náměstí projekt počítá s přibližně 300 stání ve třech podlažích. "Vybírali jsme z několika variant. Projekty jsou navrženy s maximální šetrností k prostředí. Většina vzrostlých stromů ve Welflíkově i na Puškinově náměstí se kácet nebude," řekla místostarostka Jaroslava Trnková. "Po dokončení stavby, která nepřesáhne sedm měsíců, bude na povrchu garáží vybudován nový park a hřiště pro děti. Životní prostředí by se v těchto místech mělo naopak zlepšit."

Proti výstavbě garáží, kterou teprve bude projednávat rada a posléze zastupitelstvo, protestovali na setkání někteří obyvatelé dotčených míst. Ti se dokonce domnívají, že stavět garáže není nutné. "Každý, kdo bydlí ve městě, musí počítat s tím, že není kde zaparkovat," řekla jedna z maminek, která nesouhlasí s tím, aby se rozkopalo hřiště na Puškinově náměstí. Lidé se obávají nadměrného hluku a výfukových plynů. Se stavbou garáží ovšem nesouhlasili hlavně občané, kteří auto nevlastní nebo je používají minimálně. Řada lidí by si naopak ráda již nyní pronájem parkovacího místa zamluvila.

Z řad občanů se ozývaly návrhy, ať se staví na Sibiřském náměstí nebo se zavedou zóny placeného stání. "Systém placeného stání odbourá část těch, co dojíždějí za prací a parkují v Dejvicích, nicméně nezajistí rezidentům, že ve zpoplatněné zóně bude vždy volné místo. Než si necháme za parkování platit, musíme místa vytvořit," vysvětlil starosta a dodal, že Dejvice i Bubeneč jsou stavebně uzavřená oblast, kde vybudovat nadzemní kapacitní parkování je nemožné.

Jedna z možných variant budoucí podoby parku na Puškinově náměstí. Pod ním je místo pro cca 300 aut.