Rozhovor s Janem Šafrem

... s  předsedou komise pro sociálně bytové otázky

 

V loňském roce radnice zpřísnila podmínky pro udělování sociálních bytů lidem, kteří nejsou sami schopni řešit svoji bytovou situaci. Ubylo od té doby žádostí o tyto byty?

Počet žádostí je v podstatě stejný. Komise a následně rada vloni projednaly 108 žádostí. Z kladně řešených 59 případů se v 56 jednalo o prodloužení pronájmu a pouze ve 3 případech o pronájem nový. Ke konci roku tak bylo ze sociálních důvodů pronajatých 104 bytů. U dalších 28 bytů dříve pronajatých nebyl pronájem prodloužen. Nájemci ale byt nevyklidili a je na ně podána žaloba na vyklizení bytu. Ne všichni žadatelé o prodloužení pronájmu jsou zpřísnění podmínek ochotni akceptovat. Pronájem nelze prodloužit, pokud nedoloží příjmy z práce všech zletilých členů domácnosti za uplynulý rok. Problémy mají domácnosti, které žijí zcela ze sociálních dávek. Pokud tito lidé pracují, tak na černo, a své příjmy nejsou schopni ani ochotni doložit.

Jak přistupujete k žádostem rodin s malými dětmi, které mají problém se postarat o vlastní bydlení?

Pochopitelně, pokud má taková rodina nízký příjem, a obtížnou situaci není schopna vlastními silami vyřešit, je možné jim vyjít vstříc. Tyto rodiny však o pronájem sociálních bytů takřka nežádají. Naopak často žádají o pronájmy nepříliš zodpovědné matky s dětmi, které nemají stálé partnery a jejich děti mají různé otce. Vzhledem k tomu, že partneři jsou nejistí, je obtížné posoudit, zda je finanční situace domácnosti opravdu špatná či nikoliv.

Jak je komise schopna posoudit pravdivost dokladovaných příjmů?

U některých případů velmi těžko, zejména pokud se jedná o osoby samostatně výdělečně činné. Komise se často setkává s případy, kdy tito lidé dokládají příjmy na úrovni minimální mzdy, které by evidentně neuspokojily předpokládané výdaje domácnosti. V jiných případech uvádějí mnohem nižší příjmy, než jsou při stejných činnostech běžně dosahovány.

Jaké žádosti komise odmítá?

Z dávné minulosti u některých občanů stále přetrvává představa, že v případě bytové potřeby mají nárok na přidělení bytu ­ na dobu neurčitou a za regulované nájemné ­ že jejich žádost evidujeme a po době čekání byt dostanou. Mnohdy se jedná o domácnosti, jejichž příjmy přesahují 2,5 násobek životního minima, tedy jsou velmi dobré.