Školské rady usnadní komunikaci

Snadnější komunikace mezi školami, radnicí a rodičovskou veřejností ­ to by měl být jeden z hlavních přínosů fungování školských rad. Ty městská část jako zřizovatel ustavila na všech šestnácti základních školách v Praze 6 tak, jak jí nařizuje zákon.

Podle něj jsou v radách zastoupeni zástupci městské části, školy i rodičů. "Městská část má zájem na hladkém fungování škol a školské rady mohou k tomuto velmi přispět," sdělila místostarostka Jaroslava Trnková, která má v kompetenci oblast školství.

Zatímco zástupci do školských rad z řad rodičů se na některých školách ještě volí, v březnu se uskutečnilo první setkání zástupců všech školských rad jmenovaných za městskou část. Jsou jimi členové zastupitelstva i odborných komisí. Cílem schůzky bylo vyjasnit povinnosti, které školské rady mají plnit ­ některé vznikly teprve před časem. "Školská rada dává zřizovateli nejrůznější podněty, například k odvolání ředitele a vypsání konkurzu, jak tomu bylo u jedné ze škol nedávno," uvedla Trnková s tím, že prostřednictvím rad získá městská část například informace pro hodnocení škol. Naopak do budoucna se předpokládá, že zástupci rady školy budou kvůli informovanosti přizváni k jednáním Komise pro vzdělávání při záležitostech, které se jich týkají.

Školské rady mají poměrně široký záběr, přestože je to činnost dobrovolná a neplacená. Projednávají návrh rozpočtu a vyjadřují se k rozborům hospodaření školy, schvalují její výroční zprávy a projednávají zprávy inspekce. Školská rada také schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení žáků. Zároveň se školské rady budou vyjadřovat i k návrhu školního vzdělávacího programu, který každá škola musí v nejbližší době vypracovat, a dlouhodobým koncepčním záměrům školy.

Zástupci jednotlivých rad by se měli na svých schůzkách zabývat také vztahy mezi pedagogickým sborem, veřejností a městskou částí. "Některé školy praskají ve švech, jiné ve srovnatelných podmínkách mají nedostatek žáků. I to by mělo být předmětem debat," doplnil starosta Tomáš Chalupa jako jeden ze zástupců školské rady.