Slovo starosty duben/2005

Otázky pro pana starostu: Na setkání s občany se diskutovala otázka výstavby podzemních parkovišť v Dejvicích a Bubenči. Řada lidí byla proti. Proč to prosazujete? Stále jsme občany dotazováni na vývoj v záležitosti výstavby rychlodráhy. Před několika dny ministr dopravy řekl, že půjde o jednokolejku. Co vy na to? Je nějaký posun v otázce prodloužení metra?

Na setkání s občany se diskutovala otázka výstavby podzemních parkovišť v Dejvicích a Bubenči. Řada lidí byla proti. Proč to prosazujete?

Uveďme fakta. Za prvé: v centrální části šestky chybí trvale mnoho set parkovacích míst, a to pro rezidenty, návštěvníky i lidi dojíždějící za prací. Za druhé: zlepšení může přinést změna parkování z podélného na kolmé či šikmé. To je například ve Verdunské ulici či Národní obrany. Budeme ve změnách profilů komunikací stavebními úpravami pokračovat. Za třetí: řadu míst zbytečně zabírají vraky. Je třeba zintenzivnit práci policie a TSK a usilovat o zjednodušení legislativy, aby tyto vozy z ulic rychle zmizely. Za čtvrté: je třeba podpořit vlastní iniciativu lidí v budování parkovacích míst mimo komunikace. Připravujeme vypsání grantů, kterými bychom chtěli tyto osoby finančně podpořit. Za páté: je třeba omezit parkování nerezidentů, mimo jiné zavedením zón pouze pro místní občany či firmy. Podle propočtů odborníků tato opatření, byť by byla sebeúspěšnější, nebudou stačit. Rozhodně ne ve střednědobém či delším horizontu. Proto necháváme zpracovávat projekty pro výstavbu podzemních parkovišť. Ne jednoho gigantického, ale několika menších, plošně rozmístěných po území trpícím nedostatkem parkovacích míst. Souhlasím s tím, že rozhodne-li se o jednom místě, kde podzemní parkoviště má být vybudováno, musíme zcela jasně umět vysvětlit, proč bylo vybráno právě toto a ne nějaké jiné.

Stále jsme občany dotazováni na vývoj v záležitosti výstavby rychlodráhy. Před několika dny ministr dopravy řekl, že půjde o jednokolejku. Co vy na to?

Slova pana ministra mě dost překvapila. Všechna jednání, která se dosud vedla na oficiální úrovni s ministerstvem dopravy, byla o variantě dvoukolejné dráhy pro rychlovlak. Ačkoli od vyjádření pana ministra pro novináře uplynul již nějaký čas, dosud jsme žádnou oficiální informaci neobdrželi. Proto nemohu poslední úvahy o jednokolejce jakkoli komentovat, a to ani pozitivně, ani negativně.

Je nějaký posun v otázce prodloužení metra?

Po posledním jednání se zástupci sousedních městských částí a města mám pocit, že jsme konečnému rozhodnutí velmi blízko. Dnes je celá záležitost v rukou odborníků, kteří prověřují varianty, počítají a hledají ideální řešení. Nechme jim prosím ještě trochu času.