Výlety v dubnu vedou do přírody

Výlet do Krásné doliny a k Bartošově Peci.

Výlet do Krásné doliny podnikneme 9. dubna. Sejdeme se v 8 hod. na nádraží Praha-Dejvice a v půl deváté odjedeme vlakem do Řevníčova. Vydáme se ke Kluku a odtud kolem Merklova pramene k myslivně Krásná dolina a dál kolem Šamotky do Rakovníka. Pohodlná cesta bez velkých výškových rozdílů je dlouhá asi 14 km a vede severním okrajem CHKO Křivoklátsko a zdejšími krásnými lesy. Po cestě není možnost občerstvení. Cesta vede lesem, vezměte si dobrou obuv. Některé úseky mohou být po zimě vlhké. Z Rakovníka se vracíme vlakem po 15 hodině.

K Bartošově Peci pojedeme 23. dubna rychlíkem. Sejdeme se na Hradčanské na tram. č. 26 směr Hlavní nádraží v 6.15 hod. Rychlík do Malé Skály odjíždí v 7.23 hod. V Malé Skále nás čeká značné stoupání ke Skalní bráně (120 m), odtud projdeme k Voděradům, Ondříkovicím, kde je přírodní památka Ondříkovický pseudokrasový systém a Bartošova pes s pseudokrasovým pramenem. V Dolánkách se podíváme do Dlaskova statku. Cesta je dlouhá 11 km, po počátečním stoupání už je méně náročná. Z Turnova odjíždí vlak kolem 15 hodin.

Vok Malínský, 235 359 889