Vzpomínka na hrdinu Václava Morávka

"Věřím v Boha a ve své pistole," bylo krédo jedné z nejvýznamnějších postav československého protifašistického odboje, válečného hrdiny, štkp. Václava Morávka. Člověka obrovských morálních kvalit a vojáka, který vynikal svými odbornými schopnostmi, především střelbou z pistole. Představitelé armády i svazu protifašistických bojovníků uctili jeho památku u hrobu, který stojí na Prašném mostě. Právě v těchto místech Václav Morávek v roce 1942 zahynul při přestřelce s gestapem. Pietního aktu, který předznamenal letošní 60. oslavy konce 2. světové války, se za městskou část zúčastnil také starosta Tomáš Chalupa.

Štábní kapitán Václav Morávek se narodil 8. srpna 1904 v Kolíně. Vlastenecké cítění jej po okupaci Československa přivedlo do řad ilegálního protinacistického odboje. Spolu s podplukovníkem Josefem Balabánem a majorem Josefem Mašínem vytvořili zpravodajskou skupinu, která vešla do historie československého odboje proti fašismu jako skupina "Tří králů". Její nejvýznamnější činností, a jmenovitě pak Václava Morávka, bylo navázání a udržování styků mezi agentem A 54 Paulem Thümmelem a exilovou čs. zpravodajskou ústřednou v Londýně. Tento kontakt navázaný v červnu 1940 udržoval Václav Morávek až do své smrti v březnu 1942. Zprávy předával do Anglie prostřednictvím vysílaček domácího odboje a posléze i vysílačkami parašutistů dopravených sem i pro tento účel z Anglie. Pro československou exilovou vládu v Londýně měly zprávy zásadní význam. V dubnu 1941 padl do léčky nastražené gestapem Josef Balabán a začátkem května téhož roku byla prozrazena ilegální vysílačka v Hodkovičkách. Následně 13. května 1941 Václav Morávek společně s telegrafistou Stanislavem Peltánem unikl fašistům. Při této akci byl však zatčen a uvězněn Josef Mašín. Dne 21. března 1942 byl v Praze během ilegální schůzky zatčen další Morávkův spolupracovník Václav Řehák. Když ho gestapo odvádělo do policejního vozu, Václav Morávek zahájil střelbu a v přestřelce byl několikrát zasažen. Ač byl zraněný, podařilo se mu doběhnout do parku před Prašným mostem, kde vyčerpán zvolil před zatčením dobrovolnou smrt. Ocenění se Morávkovi dostalo v roce 1989, kdy byl povýšen in memoriam do hodnosti podplukovníka a v roce 1992 mu prezident republiky Václav Havel udělil Řád M. R. Štefánika II. třídy.

Památku štkp. Václava Morávka uctil starosta Tomáš Chalupa na Prašném mostě v místě, kde voják zahynul.