Hanspaulské odpoledne pro Jiřího Rathouského

V sobotu 4. června bude na domě čp. 874 Za Hanspaulkou (rohová vila Na Dyrince 1) odhalena pamětní deska připomínající významného českého výtvarníka, grafika Jiřího Rathouského (1924–2003), který zde žil od roku 1955. Desku na dům věnuje městská část Praha 6, vytvořil ji hanspaulský kovolitec Jaroslav Zahrádka.

Jiří Rathouský se věnoval typografii a knižní grafice. Jeho jméno čteme v tiráži desítek knižních publikací, navrhoval písma a reklamní značky. Ostatně, grafické značky nakladatelství (Albatros, Československý spisovatel, Olympia) pocházejí vesměs z Rathouského dílny. Spolupracoval na výtvarném řešení československých pavilonů na světových výstavách v Bruselu 1958, v Montrealu 1967 a v Ósace 1970.

S jeho uměleckým přínosem se denně setkáváme v prostorách pražského metra, neboť je autorem výtvarné stránky nástupišť, barevného odlišení tří linek metra, osobitého písma metron a informačních piktogramů. K jeho nejrozsáhlejším dílům patřil informační design hotelu Intercontinental nebo informační systém pro český parlament z počátku 90. let.

Jiří Rathouský měl obsáhlé vzdělání, nejen výtvarné, které získával u profesorů Cyrila Boudy a Martina Salcmana, ale měl široký rozhled po kulturním dění u nás i ve světě. V mládí sportoval, pěstoval atletiku, hrál tenis a volejbal. Vojnu si jako politicky nespolehlivý živel odbyl u PTP. Byl agilním členem Sdružení Hollar, získal čestná ocenění v soutěžích a na výstavách. I přesto, že se české umění v době jeho tvorby těžko dostávalo za železnou oponu, reprezentoval svou vlast od New Yorku po Tokio. Kdyby žil na západě, asi by se stal světově proslulým umělcem. On zůstal na domácí půdě, žil ve svém domě a atelieru na Dyrince, kde s ním spolupracovala jeho žena, grafička Dora Nováková. Jiří Rat- houský po léta vytvářel i výtvarnou podobu časopisu Hanspaulka. Pohotově, bez nároku na honorář každé číslo doplňoval kresbami a grafickými prvky.

Akce je spojena s vlastivědnou vycházkou Pražské informační služby za významnými objekty funkcionalistické architektury v této lokalitě (vede Ing. Jan Štěpnička) a varhanním koncertem v kostele sv. Matěje (účinkuje Petr Čech, 1979, absolvent pražské Akademie múzických umění a laureát řady mezinárodních soutěží).


Program akce: 

14 hod. – sraz účastníků na stanici autobusu 131 Hanspaulka. První část vycházky.

15 hod. – odhalení pamětní desky za účasti představitelů Prahy 6, hl. města a Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Pokračování vycházky.

17.30 hod. – varhanní koncert u sv. Matěje. Skladby J. S. Bacha, G. Böhma, F. Mendelssohna – Bartoldyho a O. A. Tichého. Akci organizuje občanské sdužení a T. J. Sokol Hanspaulka.