Klášterní zahrada plná dětí

Poslední květnovou neděli, 29. 5. od 14 do 18 hodin budou mít možnost děti z Prahy a okolí prožít odpoledne plné her a zábavy na Dětské pouti v zahradě Domova sv. Karla Boromejského v Praze – Řepích.

Tak jako každý rok je pro děti připraveno 16 soutěžních stanovišť, loutkové představení, kouzelníci a další zajímavé atrakce. Na pouti zahájí Domov kampaň, která má za cíl zajistit dostatek polohovacích postelí pro věkem pokročilé a nemocné klienty Domova. Staré, již nepoužívané nemocniční postele budou zajímavým způsobem využity v programu pro děti.

Domov slouží starým a nemocným lidem. Součástí Domova je také klášter a Oddělení výkonu trestu pro ženy. Zahrada Domova sv. Karla Boromejského se tak stane místem, kde se setkají světy dětí, starých nemocných lidí, řádových sester a žen ve výkonu trestu.