Prodloužená trasa A: 8 nových stanic, 14 kilometrů metra

Jak budou vypadat stanice prodlouženého metra A:

%%OPENFOTO("/image/200505_20.jpg",1,0,0,0,1)%%

Červený Vrch
Stanice je plánována v prostoru mezi křižovatkami ulic Evropská – Arabská a Evropská – Horoměřická. Je navržena jako ražená, jednolodní s vestibuly umístěnými přímo pod povrchem. Východní vestibul stanice má bezprostřední vazbu na zastávky autobusů MHD a PID ze směru od Nebušic s přímými výstupy na rozšířené tramvajové zastávky v Evropské třídě. Případný západní vestibul stanice je možné vyústit do prostoru před stávajícím OD Delvita. Pěší dostupnost z tohoto vestibulu obsáhne převážnou část sídliště Červený Vrch. 

Veleslavín
Stanice je navržena tak, aby byl umožněn pěší dosah na zastávku modernizované železniční trati Praha – Kladno a dočasné autobusové nádraží, kam se odsune část autobusových linek z Vítězného náměstí. Stanice je navržena jako dvoulodní, mělce ražená s jedním podpovrchovým vestibulem.

Petřiny
Pro většinu obyvatel sídliště leží navrhovaná stanice v docházkové vzdálenosti. Stanice je navržena jako ražená s jedním vestibulem, umístěná před OD Petřiny. 

Motol
Stanice je situována severně od ulice Kukulovy při severním vstupu do areálu motolské nemocnice, kam by měl vést bezbariérový přístup. V této stanici je navrženo ukončit první provozní úsek trasy. 

Bílá Hora
Stanice je situována pod Karlovarskou ulicí. Vestibul bude podpovrchový, přístupný ze západního čela stanice a je umístěn v blízkosti křižovatky ulice Karlovarské se Zličínskou. 

Za stanicí Bílá Hora je navrženo větvení trasy. Jihozápadním směrem se odklání případná větev metra do Řep a Zličína.

Dědina
Stanice je navržena jako podzemní – hloubená. Při jejím umístění (při ústí ulice Vlastina do ulice Drnovské) bylo v trasování metra přihlédnuto k vhodnému urbanistickému začlenění do území tak, aby obsluhovala většinu zástavby sídliště Dědina a zároveň umožnila ve výhledu i obsluhu velkého rozvojového území Ruzyně – Drnovská. 

Dlouhá Míle
Cílem je vytvořit v území kvalitní dopravní terminál pro přestupy mezi metrem, autobusy a ve výhledu i tramvají. Součástí terminálu je i kapacitní parkoviště „P+R”. Po realizaci této stanice bude možné zrušit dočasně navrhovaný dopravní terminál u stanice metra a železnice Veleslavín a uvolněný prostor využít pro jiné městské funkce.

V dalším traťovém úseku je trasa metra vedena v zářezu směrem na letiště Praha Ruzyně. Tuto část trasy je možné uvažovat jako povrchovou, kterou je v případě nutnosti možné zakrýt architektonicky ztvárněným tubusem. 

Letiště Praha Ruzyně
Hloubená mělce založená konečná stanice umístěná pod úroveň okolního terénu. Hlavní funkcí stanice je umožnit komfortní přestup cestujících k halám stávajících i budoucích letištních terminálů.