Rozhodnuto: metro povede až na letiště

náhled souboruPraha 6 se dohodla s městem na definitivní podobě trasy A.

Jedna z nejdůležitějších bitev o osud metra A je vybojována. Trasa bude prodloužena ze stanice Dejvická směrem na západ k Ruzyni. Na prodloužení trasy a její stopě se po řadě měsíců jednání shodli představitelé hlavního města a starostové dotčených městských částí Prahy 6, 5, 13, 17 a Zličína. Dohodu již potvrdilo šestkové zastupitelstvo i výbor dopravy města.

Prodloužená stopa metra A počítá s osmi stanicemi v úseku dlouhém 14 kilometrů. Trasa vychází ze stanice Dejvická, která je v současnosti nejvytíženější konečnou stanicí metra, a pokračuje na Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny, stáčí se do Motola na Prahu 5, znovu se vrací na Prahu 6, resp. 17 na Bílou Horu a pokračuje na Dědinu a Dlouhou míli. Poslední stanicí je Letiště Praha Ruzyně.

„Je to nejlepší řešení z možných. Je to první skutečná zpráva, nikoli jen slib, víra či sen, který Praha 6 snila desítky let!“ – tak hodnotí konečný výsledek jednání starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.  Výsledná stopa je přitom totožná s návrhem, se kterým Praha 6 do vyjednávání před měsíci vstupovala. Dejvicím a Bubenči se tak podle něho konečně otevírá šance, že přestanou být parkovištěm a Vítězné náměstí jednou velkou křižovatkou. Zároveň ale řeší i dopravní obsluhu ostatních částí Prahy 6, nabízí kolejové propojení s Prahou 5 a pomáhá i obsluze lidí z Kladenska a okolí. Stejný názor zastává i primátor Pavel Bém, podle kterého je situace v srdci Dejvic neúnosná, a to také bylo klíčovým momentem při rozhodování o prodloužení „áčka“. „Pro město je nejdůležitější dostat konečnou metra z Vítězného náměstí, kam se sjíždějí příměstské autobusy a denně jím projde přes sto tisíc lidí,“ řekl primátor Bém. „Snaha prodloužit metro není jen kvůli propojení letiště. Proto také stopa nevede nejkratší cestou,“ doplnil náměstek primátora Jan Bürgermeister. Ze srovnávací studie jednotlivých variant, které zpracoval magistrát společně s Metroprojektem, vyšla s důrazem na tyto cíle nejlépe právě varianta, kterou dohodou potvrdili starostové.

Kdy se bude stavět?

Metroprojekt i útvar rozvoje města tvrdí, že z technického hlediska je možné zahájit realizaci metra v roce 2009, resp. 2010. „Je to čas, který je ještě hodně před námi. Na druhou stranu je to nejbližší čas, který si vůbec dovedeme představit,“ řekl starosta Chalupa. Uzavřením dohody o definitivní stopě je možné přikročit ke změně územního plánu a k projekční přípravě. „Dříve než za čtyři roky nemůžeme vyřídit všechna povolení ke stavbě,“ dodává náměstek primátora Jan Bürgermeister. Navržená trasa má v dnešních cenách a při dnešním technickém způsobu řešení náklady zhruba 38 miliard Kč. „Je to obrovská částka. Nepochybně větší, než kolik by stála rychlodráha. Na druhou stranu myslím, a zastupitelstvo Prahy 6 to také jasně řeklo, že otázka nestojí tak, co je nejlevnější, ale co je nejlepší,“ řekl starosta Chalupa. Otázka přesné podoby financování přitom ještě není zcela dořešena. „Nebude možné hledat zdroje jenom na úrovni města. Bude nutné zapojit také bruselské fondy, štědřejší musí být i státní rozpočet,“ naznačil primátor Bém s tím, že do financování koncového úseku z Dlouhé míle by se mohlo zapojit i samo letiště.

Dopravě uleví už první stanice

Stavba metra se zvažuje ve dvou časových etapách: v úsecích Vítězné náměstí –Motol, Motol–Letiště Ruzyně. „Už v první etapě je navrženo takové řešení, aby jednoduchými úpravami bylo možné zprovoznění i v kratších úsecích. Tím se otevře první možnost, jak co nejdříve odlehčit dopravě na Vítězném náměstí,“ vysvětluje místostarostka Jaroslava Trnková, která se starostou o podobě trasy vyjednávala. Některé autobusy by totiž mohly dočasně končit ve Veleslavíně.

Významnou částí trasy je zakřivení do Motola. Praha 6 získá rychlé kolejové spojení s Prahou 5, zastávka je navíc umístěna tak, aby vznikl přímý, v podstatě bezbariérový výstup do fakultní nemocnice. Motolská nemocnice přitom patří k největším ve střední Evropě a denně ji navštíví tisíce lidí. „Pro naše pacienty i zaměstnance je to dobrá zpráva,“ řekla mluvčí motolské nemocnice Eva Jurinová. Za stanicí na Bílé Hoře si ostatní městské části prosadily tzv. kalhotky – výhybku, která by někdy v budoucnu mohla umožnit propojení trasy A s trasou B až na Zličín.

Z hlediska priorit města je mimořádně důležitou stanicí Dlouhá míle. Zde by měl vzniknout velký terminál pro přestup mezi příměstskými autobusy, ale i vlaky ze středních Čech a velkokapacitní záchytné parkoviště pro auta. Podle starosty Chalupy tak vzniká reálná konkurence dosud zvažované rychlodráze. Za přijatelné řešení obsluhy Kladna přitom toto řešení již před časem označili i zástupci kladenské radnice.

Zastupitelstvo dohodu potvrdilo

Zastupitelé Prahy 6 se jednohlasně ztotožnili s návrhem trasy prodlouženého metra tak, jak jej předkládá dohoda mezi starosty městských částí a městem. Starosta Chalupa si však vyžádal individuální souhlas zastupitelů z řad opozičního klubu Evropských demokratů. Předseda strany ED Jan Kasl totiž o několik dní dříve v reportáži České televize prohlásil úsilí „starosty Prahy 6 a primátora za populismus ohrožující město“.

Výslednou dohodu podpořil i předseda výboru dopravy hlavního města Prahy František Laudát a po jednání zastupitelstva Prahy 6 se k jeho názoru přiklonila i většina členů tohoto klíčového orgánu metropole.

 

%%OPENFOTO("/image/200505_21.jpg",1,0,0,0,1)%%

Návrh stanice metra Motol - přístup do nemocnice Motol bude bezbariérový

Pavel BÉM (ODS), pražský primátor
„Udělali jsme první rozhodnutí, které umožní spustit sérii dalších kroků k tomu, abychom někdy v roce 2013 nebo 2014 mohli kolaudovat a přestříhávat pásku k otevření osmi stanic pražského metra trasy A. Je důležité si uvědomit, že prodloužení trasy A směrem na západ má daleko složitější a komplexnější vazby na fungování dopravy. Netýká se jenom Prahy 6, levobřežních městských částí nebo letiště v Ruzyni. Netýká se jenom regionální, nadregionální či příměstské dopravy. V této chvíli Útvar rozvoje města, já, mí náměstci, pražští zastupitelé, ti všichni budou připravovat návrh zadání změny územního plánu. Věřím, že v období méně než 24 měsíců jej nakonec Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválí.“ 

Tomáš CHALUPA (ODS), starosta Prahy 6
„Překročili jsme Rubikon. Před dvěma a půl rokem, když jsem spolu s kolegy přejímal vedení naší radnice, řekl jsem, že naším hlavním cílem je změnit snahu o prodloužení metra z oblasti snů a úvah v reálné rozhodnutí. Dnes se tak děje. Sen přestává být snem a na stole je jasná dohoda. Fakt, že po měsících složitých jednání jsme spolu se starosty Prahy 5, 13, Řep a hlavně Zličína a zástupci města dokázali nalézt dohodu, jejímž výsledkem je trasa metra A končící nikoli na Zličíně, jak prosazovalo předchozí vedení města, ale v Ruzyni, vnímám jako jednoznačný úspěch. Děkuji všem našim kolegům, radním, zastupitelům za pomoc, podporu a jednotu. Největší dík patří občanům Prahy 6, kteří svou radnici v tomto úsilí vždy podporovali. Práce nekončí, jdeme dál.“

Jaroslava TRNKOVÁ (ČSSD), zástupkyně starosty Prahy 6
„Klub zastupitelů ČSSD vítá dohodu o zvolené variantě prodloužení trasy metra A z Vítězného náměstí západním směrem přes Petřiny, Motolskou nemocnici, Břevnov, Dědinu a Dlouhou míli na letiště Ruzyně. Naši zastupitelé spolupracovali po celou dobu přípravy na této variantě, kterou považujeme za velmi výhodnou vzhledem k tomu, že obsluhuje nejhustěji obydlené části naší městské části, obslouží největší pražskou nemocnici a na trase bude založena i odbočka umožňující budoucí zaokruhování tras A a B.” 

Jiří HERMANN (KDU–ČSL), radní
„Dohodu o prodloužení metra považujeme za veliký úspěch, který zásadním způsobem umožní vyřešit městskou hromadnou dopravu v Praze 6. Musíme se snažit, aby nezůstalo jen při plánech, ale brzy se přistoupilo k realizaci výstavby.” 

Jan KASL, předseda strany ED, bývalý pražský primátor
„Populismus dnešního primátora, bývalého starosty Prahy 6 a současných starostů Prahy 6 a Prahy 5 je skutečně město ohrožující.“

(Česká televize, 18. 4. 2005)
„Prodloužení trasy A z Vítězného náměstí není připravováno díky primátoru Bémovi ani starostovi Chalupovi, ale je v dlouhodobých záměrech města již déle. Varianty trasy byly zkoumány také v průběhu mého funkčního období. K prodloužení určitě dojde a je jen otázkou zajištění finančních prostředků, kdy se tak stane. Trasa není dosud zakotvena ani v územním plánu, ani v jiné podrobnější dokumentaci. Je prioritou po ukončení výstavby trasy IV.C2 do Letňan a trasy D. Dohadování se města s vládou a mylný souboj ‘metro nebo rychlodráha’ způsobilo zastavení přípravy realizace již ve strategickém a územním plánu schválené a pro chod města nezbytné trasy metra D. Ta musí odlehčit přetížené trase C a spojit Lhotku – Libuš s Žižkovem a později s Vysočany. Praha 6 se nepochybně také dočká, zejména pokud bude stát přispívat na výstavbu více než dosud.“ 

Oldřich KUŽÍLEK (ODA), zastupitel, předseda klubu ED
„Přivítali jsme, že se vedení radnice podařilo dovršit společné úsilí všech zastupitelů Prahy 6 ze všech politických klubů a prosadit urychlení dostavby metra přes Prahu 6 na letiště. Nepovažujeme to za populismus, ale čistě racionální krok ve prospěch obyvatel nejen Prahy 6, ale i dalších městských částí i středočeského kraje.“

Radomír LESZCZYNSKI,  zastupitel, klub ED
„Oceňuji úsilí, které překračuje volební termín této reprezentace, což také není vždycky obvyklé. Toto je pro budoucnost nejen Prahy 6, ale všech zmíněných částí. A osobní poznámku na závěr: Víc nemusíte říkat, řekl tajný policista Bretschneider, když zatýkal Švejka. Když jsem slyšel pana Ing. Kasla, tak jsem si řekl také ‘víc nemusíte říkat’. Ze strany ED jsem druhý den vystoupil.” 

Dagmar GUŠLBAUEROVÁ (KSČM),   zastupitelka, předsedkyně klubu KSČM
„Od roku 1993, co jsem v zastupitelstvu, náš klub vždycky prosazoval metro a mrzelo ho, že se do územního plánu toto prodloužení nedostalo dřív. Jsme velice rádi, že konečně vidíme nějaký konec a že na naší městské části se vyřeší doprava okolo Vítězného náměstí.”