Školy Vlastina a Dědina čeká administrativní sloučení

náhled souboruZákladní školy Dědina a Vlastina, dvě z nejmenších škol v Praze 6 co do počtu žáků, budou od září fungovat pod jedním jménem. Zastupitelé schválili sloučení těchto škol v nástupnickou organizaci ZŠ Dědina. Zároveň rozhodli, že ke stěhování dětí z budovy Vlastina do Dědiny dojde jen v případě, že v následujících třech letech bude pokračovat pokles počtu školáků vlastinské školy. Pokud se naopak pokles zastaví či se počet dětí zvýší, ke stěhování dětí nedojde.

Cílem sloučení je racionalizovat provoz obou škol. „Dědina i Vlastina mají v každém ročníku po jedné třídě a v každé budově zůstává 6–7 nevyužitých učeben. Provoz obou škol je velmi neekonomický,“ vysvětluje důvody sloučení místostarostka Jaroslava Trnková (ČSSD), která odpovídá za oblast školství. Ke změnám radnice přistoupila poté, co vývoj počtu žáků a tříd na území Liboce během několika let ukazuje, že snížení je dlouhodobé. Od roku 1996 ubylo na Vlastině 165 dětí, na Dědině o 226. Další statistika ukazuje, že polovina dětí z této spádové oblasti navštěvuje školy jinde. „U malých škol jako je Vlastina, kam letos dochází 234 žáků, je dotace z městské části 11 tisíc korun na žáka ročně, zatímco u škol jako ZŠ E. Destinnové nebo Červený Vrch činí dotace kolem 7 tisíc korun,“ upozorňuje na další ekonomické faktory Trnková, podle níž tak velké školy na malé doplácejí.

Ke sloučení škol však nevedly pouze finanční důvody. „Kvalitní vzdělávání musejí na školách zajistit aprobovaní učitelé. Na malých školách se neudrží, učí na částečné úvazky nebo bez aprobace,“ říká Trnková. Od spojení škol si radnice slibuje efektivnější využití práce kvalifikovaných pedagogů i rozšíření nabídky volitelných předmětů nebo zájmových kroužků. Obě školy mají podobná zaměření, na Dědině navíc fungují třídy s prvky waldorfské pedagogiky.

Rozhodne se za tři roky

Pro žáky z Vlastiny se sloučením nic nemění. Odborné útvary radnice a školská komise původně navrhovaly sloučit školy i fyzicky a druhý stupeň z Vlastiny od září přemístit na Dědinu. „Z demografických studií vyplynulo, že v tomto spádovém území se škola neudrží a počet žáků se bude dále snižovat,“ vysvětlil vedoucí odboru školství radnice Pavel Drtina. S tím nesouhlasili rodiče dětí vlastinské školy, kteří se po zasedání komise sešli přímo ve škole s místostarostkou Trnkovou. Ještě před zasedáním rady si zástupce rodičů z každé třídy pozval na radnici starosta Tomáš          Chalupa (ODS). Rodiče argumentovali, že pokles počtu dětí je přechodný. Domnívají se, že s ohledem na poměrně masivní výstavbu ve spádovém území dojde naopak k nárůstu počtu dětí. Starosta proto spolu s místostarostkou Trnkovou navrhli kompromisní řešení, podle kterého se rozhodnutí o stěhování dětí odloží o tři roky. Rozhodujícím bude počet dětí školy Vlastina k 1. 1. 2008 ve srovnání s 1. lednem 2005. „Myslím, že je to je spravedlivé a férové kriterium,“ řekl k dohodě starosta Chalupa. Ukáže-li se, že dětí ubývá, dojde k definitivnímu přemístění na Dědinu. Návrh byl předložen k projednání školské komisi, radě a následně celému zastupitelstvu.

Na jednání zastupitelstva se přitom dostavilo přes desítku rodičů, kteří s navrženým kompromisem nesouhlasí. „Vlastina má rodinnou tradici, je to škola s individuálním přístupem k dětem,“ řekla paní Ludvíková, která se obává, že po sloučení se vytratí aktivní spolupráce školy s rodinami. Jejich názory podpořil zastupitel O. Kužílek (klub ED). Domnívá se, že by městská část měla obětovat peníze na to, aby v Praze 6 měly možnost fungovat malé školy jako určitá nadstandartní položka. „Nejde jen o organizační změnu, jde o likvidaci školy,“ tvrdí Kužílek. „Tímto rozhodnutím se škole bere perspektiva,“ řekl. Rozhodnutí zastupitelů odmítla také Ingrid Kejkrtová (nezařazená, dříve US-DEU). Zastupitel Jiří Vihan (ODS) je naopak přesvědčen, že ani relativně bohatá Praha 6 nemůže vydávat peníze zbytečně: „O velké školy je zájem, protože jsou dobré, mají kvalitní výukové programy a širokou nabídku volitelných předmětů. Tak by to mělo dopadnout i na Dědině,“ řekl Vihan, podle nějž obě malé školy mají omezené možnosti se rozvíjet.

Na místo ředitele sloučených škol vypíše radnice konkurz. Do něj se přihlásí ředitel současné ZŠ Dědina Mojmír Dunděra. Ředitel z Vlastiny Vladimír Lacina zatím není rozhodnutý, zda se o místo ředitele bude ucházet.