ZŠ Norbertov by se měla stát „centrem dění“ Střešovic

Na Základní škole Norbertov došlo k výměně ředitelek. Podnět k odvolání bývalé ředitelky školy Jarmily Neumannové dali zejména rodiče žáků. Byli nespokojeni s nedostatečnou komunikací ze strany školy, předmětem kritiky se stala předložená  „Dlouhodobá koncepce” školy, která nebyla schopna konkurovat ostatním školám. Od dubna vede školu Karolína Čermáková, která se stala vítězkou konkurzu na funkci ředitelky. Jako učitelka paní Čermáková ve škole působila již čtrnáct let.

Jak reagovali rodiče na změnu ředitelky během školního roku?

Doposud jsem se nesetkala s negativním ohlasem na své zvolení ze strany rodičů, i když je mi jasné, že ne všichni rodiče jsou změně nakloněni. Naším cílem je vytvořit z naší školy „střešovické centrum”, a proto chystáme pro děti i rodiče mnoho akcí. Snad se nám podaří je zaujmout. První naší novou společnou akcí je pálení čarodějnic s opékáním špekáčků a vyhlášením soutěže o nejkrásnější čarodějnici či ježibabáka. 

V jakém stavu se škola momentálně nachází? Kolik má tříd a kolik ji navštěvuje žáků a z jakého regionu?

Škola prošla velmi náročnou rekonstrukcí, která probíhala v několika etapách. Snad nejnáročnější bylo vybudování nové jídelny a tělocvičny. V současné době se rekonstruuje suterén, kde by měla být vybudována pracovna výtvarné výchovy, kde počítáme s umístěním např. i keramické pece. Také probíhají úpravy v okolí školy. Co se týká učitelů, na škole pracuje 20 aprobovaných pedagogů. Naše škola má momentálně 15 tříd s 315 žáky. 

Jakým směrem se bude škola ubírat? Jaké jsou Vaše plány?

Naše škola je už mnoho let jazykově zaměřená a my v tom budeme pokračovat i nadále. Dokonce chci jazykovou výuku rozšířit. Plánuji od příštího školního roku hodiny angličtiny i pro děti v 1. a 2. třídách (formou kroužků). Je mi jasné, že v mnoha MŠ se angličtina učí, a proto by bylo dobré na tuto výuku navázat. Od 6. třídy se mohou žáci rozhodnout mezi druhým jazykem - němčinou - nebo výtvarnou výchovou. Začali jsme jednat s Tatranem Střešovice o otevření florbalových tříd. Zástupci Tatranu nám přislíbili trenéry. Vše záleží na zájmu rodičů a dětí. 

Na Norbertově jste 14 let vyučovala matematiku. Myslíte, že Vaše spojení se školou nebude překážkou v nové funkci?

Naopak, myslím, že je to velká výhoda. Znám dobře pedagogický sbor. Vím, na koho se mohu spolehnout, co učitele zajímá, čemu se chce věnovat. Znám obyvatele Střešovic a mám dobrou představu o tom, co od školy očekávají. 

Vzpomenete si na některé nyní slavné absolventy vaší školy?

Jistě, bylo jich celkem dost. Uvedu např. Lucii Zedníčkovou, Terezu Brodskou, Sabinu a Theodoru Janžurové,  Denisu Kirschnerovou, Antonína Navrátila, Jana Kadlece, Kryštofa Mařatku... A jedna perlička – na naší škole vyučoval Miloslav Šimek.