Do konce roku přestanou platit občanky „knížky”

Česká republika sjednocuje občanské průkazy. Postupně během tří let si lidé musejí nahradit novými všechny občanské průkazy bez tzv. strojově čitelných údajů. Již v příštím roce přestanou platit průkazy vydané do konce roku 1994. Jsou to občanky typu knížka a některé plastové karty.

„Výměna občanských průkazů se letos týká zejména lidí, kteří ještě vlastní červené nebo hnědé knížky. V nich bývá také uvedeno, že občanský průkaz platí na doživotí. Tato informace již neplatí,“ říká tajemnice úřadu Lenka Pokorná. Ti, kterým letos průkaz přestane platit musejí o nový požádat nejpozději do 30. 11. 2005. Pokud si lidé přinesou fotografii, stačí jim na úřad jedna cesta. Formulář vyplní podle vzoru, nebo jim pomohou pracovnice na přepážce. Správní poplatek lidé platí jen v případě, že starou občanku neodevzdají. „Při ztrátě nebo odcizení průkazu se platí sto korun,“ doplňuje Lenka Pokorná s tím, že někteří lidé si vědomě nechávají průkazy jako památku.

Protože se výměna letos týká zejména občanů starších ročníků, úřad městské části se jim ji snaží maximálně usnadnit. Lidem, kteří to sami nezvládnou a nemají příbuzné, pomůže přímo s vyřízením. „Spolupracujeme s Pečovatelskou službou, která dochází do bytů starších občanů. Její pracovníci u těchto lidí přímo zajistí vyplnění žádosti, kterou pak podají na úřadě. Po dohodě je přímo v bytě navštíví i fotograf, protože k žádosti musí být přiložena současná fotografie,“ vysvětluje tajemnice úřadu. Lidé, kteří jsou nepohybliví nebo jinak nemohoucí, mohou požádat o pomoc s vyřízením své příbuzné nebo známé. Ti na základě plné moci vyplní a podají příslušný formulář za ně. V Domově důchodců a v Léčebně pro dlouhodobě nemocné pomáhají s výměnou průkazů sociální pracovnice.

Úřad městské části se také dohodl s poštami po celé Praze 6. Tam budou rozvěšeny letáky s informací, kdy a jaké průkazy si lidé musejí včas vyměnit. „Na poštách by to lidé zjistili nejdříve, na neplatný občanský průkaz by jim pošta nevydala důchod,“ upozorňuje tajemnice. Informační letáky jsou rozmístěné i na všech úředních deskách a každý druhý měsíc se o lhůtách pro výměnu průkazů dočtete v Šestce.

Počty lidí, kteří budou v letošním nebo v následujících letech měnit občanku, zatím nelze zjistit. Ministerstvo vnitra však připravuje program, který by to umožnil. V návaznosti na něj bude městská část žádat o vytvoření vlastního programu, podle kterého by bylo zřejmé, kterým lidem platnost průkazu končí. „Pokud se to zdaří, dokázali bychom podle seznamu jednotlivě oslovit občany z Prahy 6, kterých se výměna v daném termínu týká,“ plánuje tajemnice Pokorná.

Výměnu občanských průkazů zajišťují pracovníci úřadu od pondělí do čtvrtka na osmi přepážkách. „Již nyní jsme zaznamenali o něco větší nápor lidí. Někteří si mění průkazy s předstihem, i když by jim ještě dva roky platil,“ říká Pokorná a dodává, že době dovolených počítá s příjmem brigádníků. Pokud by fronty na výměnu průkazů narůstaly, uvažuje i o prodloužení pracovní doby nebo její rozšíření na soboty a neděle.

 

Tajemnice úřadu Lenka Pokorná ukazuje typy občanských průkazů, kterým letos končí platnost.

 

Kdy je nutné vyměnit občanský průkaz? 

OP vydaný do výměna do konce roku
31.12.1994 2005
31.12.1996 2006
31.12.1998 2007
31.12.2003 2008