Housenky likvidují ovocné stromy

Zahradníci v Břevnově zaznamenali zvýšený výskyt housenek, které likvidují zejména listy na ovocných stromech. Aby se co nejdříve minimalizovaly škody, které housenky napáchají, provedla městská část postřik v okolí břevnovského kláštera a na Ladronce.

„Zároveň je ale nutné, aby postřik provedli i vlastníci ostatních pozemků, aby se z nich housenky znovu nerozšířily do okolí,“ říká radní Jan Holický, který doporučuje začít s postřiky co nejdříve. Postřik v soukromých zahradách musí vlastníci provést na své náklady.

Městská část kontaktovala Státní rostlinolékařskou správu, která provedla odběr housenek. Laboratoř zatím obecně určila, že jde o housenky píďalek, obalečů a můr. Identifikace jednotlivých druhů bude potrvá asi 2 měsíce kvůli kuklení a líhnutí mág. Na základě doporučení Státní rostlinolékařské správy lze k postřiku použít širokospektrální přípravky na žravé a savé škůdce na jádrovinách a peckovinách, které jsou běžně k dostání v zahradnictví.

Postřik je ovšem účinný jenom tehdy, je-li škůdce v korunách stromů skutečně přítomen. Pokud se však již housenky na dřevinách nevyskytují (další vývojová fáze – kuklení probíhá v zemi), pak je účinnější ochranou použití lepových pásů, které se v podzimních měsících aplikují na kmeny stromů. Zabrání neokřídleným dospělcům, aby se po kmenech stromů dostali do korun stromů. Zde by nakladli vajíčka další generace škůdců, kteří by škodili v dalším vegetačním období.

Dále byla ve větvích stromů nalezena i sepředená hnízda obalečů. „Doporučujeme napadené stromy sledovat a v období výskytu housenek obalečů, tedy v červenci a v srpnu, provést příslušný postřik,“ říká radní Holický, odpovědný za oblast životního prostředí.