Informační středisko pro Malovanku

Výstavba mimoúrovňové křižovatky Malovanka (MÚK) začala. V první etapě se provádějí přeložky kanalizace a podzemního koryta potoka Brusnice v několika úsecích v ulicích Patočkova, Na Hubálce, Na Petynce a Otevřená. Zábor chodníků pro tuto akci potrvá do listopadu. O průběhu stavby se lidé budou moci informovat ve zvláštní kanceláři.

V době příprav rekonstrukce křižovatky uplatnila městská část Praha 6 u magistrátu, který je investorem stavby, požadavek na zřízení informační kanceláře v blízkosti Malovanky. V ní se lidé dozvědí veškeré aktuální informace o přípravě stavby, jejím průběhu i o opatřeních, která zmírňují dopady stavby na žití obyvatel i na prostředí. Stavba je rozplánována cca na 3 roky.

Informační středisko zprovozní odbor městského investora MHMP v první polovině července v budově Polikliniky Na Marjánce. Návštěvní dny určil Metrostav každou první a třetí středu v měsíci od 14 do 18 hod. Další schůzky bude možné dohodnout telefonicky na lince, která bude zveřejněna ihned po uvedení do provozu. Informace o číslech získají lidé z roznášených informačních letáků a na poliklinice.

Vyšší dodavatel stavebních prací je Metrostav a.s., divize 5, Na Zatlance 1350/13, Praha 5. Investor stavby OMI MHMP zastoupený VIS a.s., Bezová 1658, Praha 4.