Orientace po obvodu bude jednodušší

náhled souboruOd června se občané a návštěvníci Prahy 6 setkají v ulicích s novým prvkem – novým orientačním systémem. Na zhruba dvou stovkách sloupů bude umístěno téměř 900 cedulí, které usnadní orientaci při hledání nejrůznějších cílů. Zároveň bude každého návštěvníka Prahy 6 vítat či se s ním loučit na hranicích 17 hraničních sloupů.

Nechybí směrovky na hlavní třídy, budovu radnice, informační kanceláře, zdravotnická zařízení, policejní služebny, pošty, knihovny, sběrné dvory, školy a školky, domovy důchodců či pečovatelskou službu, sportovní a volnočasová zařízení, galerie, divadla či muzea, ale také hřbitovy nebo kostely.

„Grafická podoba informačního systému vychází z vyhlášky ministerstva dopravy. Ulice jsou značeny na červeném podkladu bílým písmem, ostatní cíle jsou pak na cedulích s hnědým podkladem,“ vysvětlila pracovnice starostovy kanceláře Veronika Cincibusová, která za nový informační systém zodpovídá.

Celý orientační systém Prahy 6, který je zároveň splátkou letitého dluhu občanům a návštěvníkům městské části, má nejen pomoci snazší orientaci na území, ale zároveň lépe propagovat městskou část jako celek, ale i její památky a další subjekty, které stojí za vidění.

„Orientační systém není pouze pro turisty, kteří do Prahy 6 přijedou, ale i pro rezidenty, kteří bydlí v Praze 6 a pro ostatní Pražany. Místní občané se pochopitelně k objektům, které hledají, dostávají snadněji, nicméně přibývá občanů a návštěvníků, kteří jsou odkázání pouze na to, co vidí na ulicích,“ vysvětluje cíl projektu starosta Tomáš Chalupa.

Během léta přibude k informačním cedulím ještě zhruba 90 stojanů s mapami s vyznačením místa, kde se občan zrovna nachází.

Nový informační systém je součástí projektu Slušná radnice, který starosta zahájil loni poté, co si nechal zpracovat podrobný a předem utajený audit fungování radnice. Jedním z jeho výsledků bylo i to, že pro celou řadu občanů je orientace po území šestky velmi obtížná.

Na venkovní informační cedule naváže zcela nový orientační systém uvnitř budovy radnice. Podle zjištění auditorů totiž řada návštěvníků radnice v budově bloudí a zbytečně ztrácí čas. Jeho instalace však proběhne až spolu s poměrně zásadní přestavbou přízemí budovy, kde vznikne nová, výrazně kapacitnější informační kancelář. „Nepůjde ale jen o infokancelář, kde komunikace funguje jednosměrně, tedy úřad vůči občanům, ale o prostor, kde si občané řadu agend přímo vyřídí, aniž by museli chodit od dveří ke dveřím jednotlivých úředníků. Na takovou, opravdu moderní městskou halu, už stávající prostory zkrátka nestačí,“ vysvětluje nutnost stavebních úprav starosta Chalupa. Ten také prosazuje prosklení všech dveří do kanceláří čirým sklem.

Již realizovanými opatřeními v rámci  projektu Slušná radnice je například Elektronické tržiště, prostřednictvím kterého radnice nově zadává veřejné zakázky. „Už během prvních měsíců jsme dosáhli poměrně výrazného snížení nákladů na práce zajišťované externími dodavateli,“ tvrdí starosta. Od dubna je také možné sledovat jednání zastupitelstva v přímém přenosu na internetu.