Do obory se vrátil rybníček

Pro potěšení oka, pro osvěžení unavených chodidel nebo na opláchnutí umazaných dětských rukou, k tomu všemu může sloužit nově vybudovaný rybníček v oboře Hvězda. "Je to hezké, hrozně se to tady zkulturnilo a oživilo," říká jedna z návštěvnic obory o místě, kde byl původně jen mokřad. Vzhledem k tomu, že potok Světluška, kterým je rybník napájen, je z devadesáti procent sycen vodou z podzemních štol, bude jedním z nejčistších v Praze.

Rybník, který ve spodní části obory vznikal postupně od podzimu, je nyní hotov včetně okolních terénních úprav a tráva kolem pozvolna roste. V létě přibudou u vody lavičky a také další zeleň. Magistrát má v plánu, že pod hrází rybníka vznikne malé dětské hřiště. "Budou to atypické dřevěné herní prvky, které budou dobře ladit s okolním prostředím," říká Dan Frantík z odboru městské zeleně magistrátu.

Projekt obnovy rybníka, na který magistrát vydal kolem čtyř a půl milionu korun, vznikl na základě historické studie tohoto území. Ta odhalila existenci hned několika vodních ploch v oboře, které postupem času vznikaly a zase zanikaly. "Současný rybník byl vyhlouben na místě historického rybníka zaniklého někdy v 17. století - před zahájením stavby byly doposud patrné zbytky hráze," upozornil Frantík. "Při stavbě jsme dbali hlavně na dobré utěsnění dna rybníka, aby se neopakovaly historicky doložené problémy s úniky vody a s jeho následným vysycháním," doplňuje Frantík.

Rybníček s plochou hladiny dva tisíce čtverečních metrů je napájen obnoveným náhonem z potoka od studánky Světluška, pod kterou je vybudován nový rozdělovací objekt. Ten zajišťuje, aby voda rovnoměrně zásobovala jak rybník, tak i stávající olšinu a mokřad v jeho těsné blízkosti. V něm se vyskytuje řada živočichů a rostlin.

Z náhonu voda natéká do rybníka přes kamennou kaskádu. Vody z mokřadu a rybníka jsou odvedeny otevřeným zemním korytem, které je v místě pěšiny přemostěno dřevěnou lávkou se zábradlím.