Komunitní plánování zohlední místní potřeby

Na výzvu magistrátu se Praha 6 zapojila do procesu komunitního plánování. Jako první se naše městská část začne věnovat sociální oblasti.

Díky metodě komunitního plánování se budou moci výhledově zpracovávat materiály se zohledněním místních podmínek a zvláštností. Vytvoří se tak systém, který je schopen reagovat na změny potřeb a zájem obyvatel. "Nový systém sociálních služeb na místní úrovni by měl odpovídat zjištěným místním potřebám a zároveň zajišťovat, že finanční prostředky vynakládané na sociální služby budou efektivně využívány," uvedla místostarostka Trnková, která má sociální oblast Prahy 6 na starosti. Hlavní město bude koordinátorem procesu a zároveň zajistí služby, které není možné zajistit z úrovně městských částí. Proces komunitního plánování předpokládá vznik pracovních skupin, tzv. triád, ve kterých budou zastoupeny tři strany: příjemci sociálních služeb, jejich poskytovatelé a obec jako zadavatel. V současné době na úřadu městské části probíhá sestavení této triády, která by měla být v rámci projektu "Vzdělávání úředníků komunitního plánování sociálních služeb v m. č. Prahy" proškolena Městským centrem sociálních služeb a prevence. Na projekty vzniklé právě na základě komunitních plánů bude možné žádat i finanční příspěvky z evropských strukturálních fondů.