Legionáře ocenili ministři obrany

Na padesát legionářů z Prahy 6 převzalo v Písecké bráně Pamětní medaile, které jim udělilo ministerstvo obrany České republiky a ministerstvo obrany Slovenské republikyÚčastníci bojů 2. světové války tak byli oceněni za jejich statečnost, sebeobětování i záchranu ohrožených. Třem byly uděleny také medaile Ruské federace.

Ocenění legionářům, kteří bojovali v zahraničních armádách na různých místech za hranicemi státu, předávali místopředseda legionářské obce Josef Hercz a starosta Tomáš Chalupa. Ten všem přítomným poděkoval za jejich činy, odvahu a popřál jim hodně zdraví. Setkání v Písecké bráně bylo pro mnohé velmi emotivní a někteří se neubránili slzám. Z dojetí i ze vzpomínek.

Mezi oceněnými byli například Oldřich a Marie Kvapilovi. Oldřich Kvapil byl náčelníkem útvaru štábu, který jako první překročil československou hranici. "Dnes nám tu hrají hymnu, před šedesáti lety nás nikdo slavnostně nevítal," vzpomíná Oldřich Kvapil, který je mimo jiné čestným občanem dvou slovenských měst. Jeho manželka Marie také dostala pamětní medaili. "Byla jsem první zraněnou ženou u Sokolova. Prošla jsem s nimi všechny boje," říká paní Marie, která válečné útrapy prožívala po boku manžela.