Plánovaný obchvat uleví Vítěznému náměstí

Chodcům, kličkujícím mezi automobily na přechodech na "Kulaťáku" se blýská na lepší časy. Stejně tak řidičům, kteří denně stojí v koloně na Evropské směrem k Vítěznému náměstí. Radnice Prahy 6 připravuje projekt, který obchvatem odvede auta z Evropské směrem k Prašnému mostu.

"Stavba obchvatu bude mít pro Prahu 6 velký význam. Propojení ulic Evropské a Svatovítské by velmi výrazně přispělo k odlehčení dopravy v části Vítězného náměstí," vysvětlil starosta Tomáš Chalupa, proč Praha 6 udělá vše pro to, aby se projekt realizoval co nejdříve. To by mohlo být již za dva roky. Záměr na stavbu obchvatu zpracovává odbor městského investora magistrátu, který by byl také investorem celé akce.

Obchvat, který umožní autům vyhnout se centru Dejvic, by měl vést ve stopě Gymnazijní ulice od hotelu Diplomat k ulici Pevnostní. Dále by měl pokračovat po jižní hraně areálu kasáren ministerstva obrany k ulici Generála H. Píky. Necelý kilometr dlouhý objezd bude mít v každém směru dva jízdní pruhy a vyústí u Prašného mostu, který se v rámci budování Městského okruhu postaví také nový a komfortnější.

Armáda uvolní část kasáren

Realizaci jednoho z klíčových dopravních záměrů v centrální části Dejvic podpoří také ministerstvo obrany, které pro výstavbu nové komunikace uvolní část svého pozemku - areálu kasáren ministerstva obrany. Na společné schůzce se starostou Tomášem Chalupou to potvrdil ministr obrany Karel Kühnl. Větší část obchvatu totiž povede právě po pozemcích armádního areálu a zasáhne i do jeho uspořádání. Podle projektu si výstavba vyžádá demolici podzemní střelnice, dvou skladových budov a zrušení garáží. Protože armáda zároveň chystá ve svém objektu celkovou rekonstrukci, je důležité, aby se všechny strany o připravovaných akcích vzájemně informovaly. "Rozvojový projekt kasáren jsme ze strany armády schopni připravit tak, aby se nekřížil s obchvatem," zdůraznil po společném jednání ministr Kühnl.

Podle Bohumila Beránka, vedoucího odboru územního rozvoje Prahy 6, je příprava celého projektu citlivá i na vzájemnou koordinaci základních staveb v tomto území. Jakousi iniciační rozbuškou urychlení příprav nového objezdu je podle něj také chystaná stavba administrativní budovy vedle hotelu Diplomat. "Investor využije pozemku městské části při Gymnazijní ulici na zařízení staveniště a následně by jej připravil pro stavbu obchvatu," říká Beránek. Naprosto klíčovou by se objížďka mohla stát ve chvíli, kdy by Dopravní podnik skutečně přistoupil k celkové rekonstrukci stropní desky metra na stanici Dejvická. Původně měl opravu provádět v letošním roce, ale po několika dílčích opravách do metra neteče a velká rekonstrukce, na kterou by posléze navazovala stavba podchodu pod Vítězným náměstím, se stále odkládá. "Pokud k této akci dojde, musela by se doprava v prostoru Kulaťáku výrazně omezit, " říká Beránek.

Vojáci budou informovat o svých stavbách

Projekt obchvatu však není jediný, na kterém bude městská část spolupracovat s ministerstvem obrany. Také v komplexu generálního štábu armády byla zahájena postupná rekonstrukce, která vychází z nové koncepce armády a která potvrzuje klíčovou úlohu generálního štábu v tomto místě. Starosta Tomáš Chalupa se dohodl s ministrem Kühnlem, že se o všech připravovaných akcích budou vzájemně informovat. "Nejen v případě obchvatu, ale i v případě rekonstrukce armádního areálu v ulici Generála Píky jde o stamiliónové investice a o časový horizont zhruba příštích pěti let. Byli bychom rádi, aby nám vojáci dali vědět, pokud u nás mají v plánu něco stavět. Předejdeme tak situacím, kdy by například rekonstruovali budovu, před kterou radnice měsíc před tím opravila chodník," vysvětlil starosta další z výsledků společného jednání. Ministr obrany Kühnl potvrdil, že armáda je největším vlastníkem nemovitostí na Praze 6 a řada z nich se bude měnit a rozvíjet.

%%OPENFOTO("/image/200507_21.jpg",1,0,0,0,1)%%

Plánovaný obchvat Vítězného náměstí povede Gymnazijní ulicí od hotelu Diplomat směrem k Pevnostní. Pokračuje po jižní hraně areálu Ministerstva obrany a ústí u Prašného mostu. Tam později naváže na budoucí městský okruh.