Praha 6 má vlastní logo

Už jste si také všimli? Šestka v kruhu zasazená do rohu čtverce - to je zcela nové logo, které od června začala užívat městská část Praha 6. Stala se tak první městkou částí, která má podobně jako hlavní město Praha své vlastní logo.

Radnice využila příležitosti, kdy městská část letos oslaví 85 let od připojení k hlavnímu městu, a proto připravila tuto novinku. "Doposud měla Praha 6 svůj znak a prapor. Domníváme se ale, že stejně důležité je i jednoduché a snadno zapamatovatelné logo," uvedl starosta Tomáš Chalupa důvody, které ke vzniku loga vedly. "Každá dobrá firma má své logo, podle kterého se snadno identifikuje a městská část takovou dobrou firmou je," doplnil tiskový mluvčí radnice Martin Šalek.

Nové logo má přispět k lepší identifikaci občanů s městskou částí. Postupně se začíná objevovat na tiskových materiálech radnice, úředních dokumentech, obálkách, pozvánkách a blahopřáních. "Radnice si nechala zpracovat jednotný vizuální styl, kterým bude prezentovat všechny své aktivity," doplnil starosta s tím, že v různých barevných variantách se logo bude používat i pro jednotlivé obecní programy jako například Čistá šestka. "Naším cílem je vytvořit situaci, aby lidé jednoznačně věděli, za co radnice zodpovídá, co máme ve své správě," řekl starosta Chalupa. Logem městské části proto budou například označena i auta pečovatelské služby, zahradnického servisu nebo úklidové vozy. Díky vytvoření loga se může znak městské části užívat jen pro slavnostní příležitosti. Užívání znaku na běžných věcech bylo nepraktické z hlediska grafické náročnosti, je plnobarevný a každodenní používání vyžaduje něco jednoduchého.

V jednoduchosti je krása

Aby logo plnilo svoji funkci, musí být jednoduché a snadno zapamatovatelné. "Tyto podmínky jsou splněny. Grafický výraz navíc nepodléhá módním vlnám, takže může sloužit po dlouhý čas, " říká zastupitel a grafik Radomír Leszczynski, který se na výběru loga podílel. Původní nápad, aby nový vizuální styl vytvořila renomovaná reklamní agentura, padl kvůli vysokým nákladům. Radnice se proto obrátila na ateliér docenta Vaňka, rektora Vysoké školy umělecko-průmyslové, a za podstatně menší peníze nakoupila práce jeho studentů. "Výsledkem spolupráce bylo, že jsme měli na výběr několik kvalitních návrhů," říká Leszczynski. Výběr definitivního logotypu nebyl jednoduchý, procházel mnoha síty, byl hodnocen různě sestavenými skupinami i radou městské části. "Poslední tři návrhy dostaly od devíti lidí stejný počet hlasů, proto jsme definitivní rozhodnutí nechali na odbornících - graficích," říká starosta Tomáš Chalupa o návrhu, který městská část nyní začala používat. Výsledný výběr se samozřejmě setkal jak s uznáním, tak s kritikou. "Nejčastější hodnotící kriterium bylo "mně se to líbí" nebo "nelíbí". V odborné rovině však jde spíše o pochopení navrhovaného řešení, podloženého věcnými argumenty," dodává Leszczynski.

 Očima autora

Vítězný návrh loga městské části Pra-hy 6 vytvořil student čtvrtého ročníku VŠUP Michal Kopecký. O své práci říká: "Logo jsem postavil na průniku dvou základních geometrických tvarů - čtverce a kruhu. Spojení obou tvarů odkazuje ke konstruktivistické a funkcionalistické architektuře 30. let, která nalezla na území Prahy 6 své maximální uplatnění." Barevnost loga se odvíjí od znaku městské části a jeho základem je modrá. To, co zdánlivě vypadá jednoduché, vznikalo mnohem déle. "Například šestku v kruhu jsem speciálně vykonstruoval, není to z žádného běžného typu číslic," říká Michal Kopecký, který má jako student za sebou již řadu úspěchů. Je autorem jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje a spolupracoval i na viuzálním stylu pro město Brno.