Slovo starosty červenec/2005

Otázky pro pana starostu: Poslední červnový víkend kvůli srazu motorkářů Hells Angels ve Vokovicích vypadal jako velké policejní manévry. Jak akci hodnotíte? Radnice investuje poměrně velké peníze do boje se sprejery. Proč myslíte, že je to správné? Připravujete výstavbu podzemních garáží na Puškinově náměstí, proti se postavila petice místních obyvatel. Jak na ní budete reagovat?

Poslední červnový víkend kvůli srazu motorkářů Hells Angels ve Vokovicích vypadal jako velké policejní manévry. Jak akci hodnotíte?

Všechna ta bezpečnostní opatření se organizovala mnoho týdnů. Některé zprávy ze zahraničí nebyly z bezpečnostního hlediska nejoptimističtější, a proto jsme akci věnovali mimořádnou pozornost. Mimo jiné jsem vydal příkaz k aktivaci krizového štábu. Nakonec naštěstí nedošlo k žádné nutnosti zásahu. Mnohým může připadat, že tak velké nasazení všech bezpečnostních složek bylo přehnané. Dovedete si ale představit, jaké by byly důsledky, kdyby naopak došlo k ohrožení bezpečí občanů a policejní nasazení bylo minimální? Tvrdím, že vždy je lepší počítat s horším a být připraven než optimisticky věřit jen v dobré, a pak být překvapen.

Radnice investuje poměrně velké peníze do boje se sprejery. Proč myslíte, že je to správné?

Jsem o tom přesvědčen stoprocentně a fakt, že akce po pěti letech vykazuje mimořádně dobré výsledky, mne v tomto jen utvrzuje. Je třeba si uvědomit, že sprejerství je zkrátka trestný čin. Věřím, že jsem občany nebyl zvolen proto, abych trestnou činnost toleroval. Jistěže v ideálním případě by vše vyřešila policie, každý sprejer by byl po zásluze potrestán a my nemuseli vydávat statisíce na odstraňování následků jejich činností. To je ale sen, který nikde na světě nefunguje. Proto máme náš program, který mimochodem vychází z obdobných principů, jako programy nejprestižnějších světových velkoměst. Bohužel, v ČR realizuje tento program jen Praha 6, a proto se některým může jevit trochu neobvyklým.

Připravujete výstavbu podzemních garáží na Puškinově náměstí, proti se postavila petice místních obyvatel. Jak na ní budete reagovat?

Za prvé text petice ještě neznám, měli bychom ho dostat za několik dní (po uzávěrce listu, pozn. red.). Mám ale za to, že hlavní problém v reakci občanů není v tom, zda stavět, ale jak a kde. Již před časem jsem slíbil, že necháme zpracovat analýzu, která porovná každé náměstí, každý vnitroblok z hlediska vhodnosti výstavby garáží a na tomto základě se rozhodne, zda to bude právě Puškinovo náměstí. V každém případě platí princip, že parkoviště patří pod zem a na povrchu má být plocha sloužící rekreaci a oddychu.