Cesta za dobrodružstvím s Permoníkem opět začíná

Permoník, velká dobrodružná hra pro děti od devíti let, nabízí jedinečnou příležitost, jak na různých místech naší městské části prožít šest odpolední plných zábavy, napětí a překvapení. Děti mají šanci prokázat své schopnosti a dovednosti, poznají zajímavé lidi, nové kamarády a místa, kde lze trávit volný čas.

Hra proběhne během září a října. Při slavnostním zakončení hry na děti čeká poklad - křišťálový kámen moudrosti. Mohou jej ale získat pouze tehdy, pokud projdou šesti etapami hry a obdrží šest barevných kamenů života, které symbolizují jejich vlastnosti: sílu, odvahu, kamarádství, citlivost, bystrost a tvořivou fantazii. O kameny ctností mohou děti bojovat vždy v pátek odpoledne nebo během soboty v daných termínech.

Slavnostní zahájení hry se koná 14. září ve 14 hodin v o.s. Prev-Centrum. Strážci kamenů převezmou z rukou místostarostky M. Kousalíkové a radního L. Pollerta pověřovací listiny spolu s kameny, dětem zde budou předány průvodní listiny s plánem hry. 

Kde získat kameny života?

Získání kamenů si děti nechávají potvrdit v průvodní listině, která je nezbytná k dosažení kamene nejcennějšího – kamene moudrosti. Ten bude dětem slavnostně předán u menhiru v Divoké Šárce v pátek 4. 11., kde mají děti také možnost doplnit si jeden z chybějících kamenů.