Novými čestnými občany jsou legionář a kněz

náhled souboruS neskrývaným dojetím a obdivuhodnou skromností přijali noví Čestní občané Prahy 6 své tituly. Dvě osobnosti, které na ocenění svých skutků museli léta čekat v komunistických žalářích a uranových dolech.

Na jejich počest se uskutečnil v basilice kostela sv. Markéty koncert Sukova komorního orchestru. „Těmto lidem ležel na srdci zájem o rozkvět státu a města, a pro tento cíl byli ochotni pracovat, svést boj a nést oběti,“ ocenil jejich odvahu i hrdost starosta Tomáš Chalupa.

Monsignore Jan Machač (1915), římskokatolický kněz, je s Prahou 6 spojen třetinou svého života. Letos devadesátiletý kněz strávil 31 let jako farář kostela sv. Matěje. Před tím však prožil několik let komunistického teroru. Poprvé byl zatčen v roce 1949 jako jeden z vikářů, kteří přes zákaz StB četli v kostele pastýřský list. Byl odsouzen za velezradu a špionáž na 7 let, po propuštění nedostal souhlas ke kněžské službě. Až v roce ‘68 byl povolán kardinálem Tomáškem na pražské arcibiskupství. Normalizace ale přinesla jeho nucený odchod z konzistoře. Získal prozatímní souhlas ke kněžské službě u sv. Matěje. Toto provizorium zůstalo definitivní. Svatomatějský kostel se stal proslulým střediskem početné obce věřících a oázou klidu. Mnoho času a energie farář věnoval pastýřské péči, na své farnosti vychoval deset svých následovníků.

Generálmajor Antonín Špaček (1917), veterán 2. světové války je nositelem mnoha řádů a vyznamenání. Po okupaci Československa odešel bojovat za hranice. Nejprve ve Francii, po její kapitulaci se přeplavil do Anglie. Jako důstojník 1. praporu Čs. samostatné brigády, která dostala po vylodění v srpnu 1944 úkol střežit německou posádku v přístavu Dunkerque, podléhal velení polního maršála Montgomeryho. Tři roky po návratu z války byl v únoru 1949 zatčen a jako řada dalších nespravedlivě odsouzen za velezradu k 10 letům těžkého žaláře a poté poslán do pracovního tábora v Jáchymovských dolech. V roce 1969 byl rehabilitován, od roku 2001 je předsedou Československé obce legionářské. Zatímco hrdinství ve válce skromně považuje za svou vlasteneckou povinnost, dodnes těžce nese příkoří, kterému ho vystavil normalizační režim. Loni mu prezident J. Chirac osobně udělil Řád důstojníka čestné legie Francie.

A. Špaček se letos v 88 letech oženil se svou dlouholetou partnerkou, paní Libuší.