Poslední byty čekají na schválení

Jeden ze zásadních kroků v procesu privatizace obecních bytů v Praze 6 je ve své závěrečné fázi. Na zářijovém jednání zastupitelů předloží radnice ke schválení ceny všech zbývajících bytů určených k prodeji.

„Přeměření bytů pro prohlášení vlastníka je zpracováno ve všech domech,“ uvedla místostarostka Marie Kousalíková. Znamená to, že po schválení přeměřených a přeceněných bytů, nabídne městská část k prodeji oprávněným nájemcům všechny byty k tomu určené. Od začátku privatizace se jedná celkem o 5 875 nájemních jednotek. „Dokončili jsme jednu podstatnou fázi. Nyní je rozhodování na nájemcích,“ řekla místostarostka. „Všichni postupně obdrží kvalifikovanou nabídku společnosti SNEO, která prodeje zajišťuje,“ dodala.

Dosavadní průběh privatizace potvrzuje, že lidé mají o koupi zájem. Ze šedesáti domů, kde již uplynula šestiměsíční lhůta pro přijetí nabídky, je ve čtyřiceti stoprocentní zájem o koupi. Z celkového počtu kupují byty tři čtvrtiny lidí, ostatní zůstávají nájemníky městské části. Ve 22 domech již bylo založeno společenství vlastníků, které od té chvíle samo rozhoduje o svém majetku, včetně správy, financí a o opravách. První schůzi svolává v domech společnost SNEO. Ta dává vznikajícímu společenství k dispozici stanovy, které může použít.

Přibližně stovka domů si na nabídku však musí počkat. Prodej je pozastaven u domů, kde probíhá vestavba půdy, nebo tam, kde mu brání majetkové či právní překážky. V některých domech blokují prodej sami nájemníci. „Pokud neumožní vstup do bytu, nelze dokončit prohlášení vlastníka. Zdržuje to celý proces, snažíme se je znovu a znovu dostihnout,“ upozorňuje Hana Vanišová, obchodní ředitelka společnosti SNEO. Ve chvíli, kdy se problémy v domech vyřeší, obdrží i tito nájemci první kvalifikovanou nabídku.

Pro rychlejší průběh postupu při kupování bytu SNEO doporučuje, aby vyplněné dotazníky se zájmem o koupi lidé podávali osobně. „Žadatelé o koupi často dotazníky nevyplní přesně nebo nedoloží správné doklady a na uvedených číslech nejsou k zastižení. Je lépe, když s přihláškou přijdou přímo do kanceláře,“ upozorňuje Hana Vanišová. „Stejně tak s jakýmkoliv dotazem se mohou obrátit na informační kancelář.“

Informační kancelář SNEO,
Nad Alejí 2, Praha 6
pondělí, úterý a čtvrtek 9–16 hod., středa 10–20 hod. pátek 9–14 hod.
Telefon: 235 094 073 nebo 235 094 075
Email: prodejbytu@sneo.cz
Internet: www.sneo.cz