Projekt garáží se znovu posuzuje

Zastupitelé pozastavili projektové práce na výstavbu podzemních garáží na Puškinově náměstí a ve vnitrobloku ve Velflíkově ulici. Zareagovali tak na nespokojené reakce některých obyvatel Dejvic a Bubenče, kteří s výstavbou zejména v oblasti Puškinova náměstí nesouhlasí.

Vyjádřili to v petici, kterou předali starostovi Tomáši Chalupovi (ODS) a kterou podepsalo přes osm set občanů Prahy 6. Petici vzalo na vědomí zastupitelstvo Prahy 6 na svém zasedání v červenci.

Negativní odezvu u těchto lidí vyvolal záměr radnice vybudovat podzemní stání pro tři sta aut pod částí Puškinova náměstí. I přesto, že projekt počítá se  zachováním zeleně na povrchu a po dokončení se zvětšením  dětského hřiště. „Na základě požadavků předkladatelů petice rozšířila městská část zadání zpracovateli studie, aby posoudil další, vhodnější lokality,“ uvedla místostarostka Jaroslava Trnková (ČSSD), odpovědná za dopravu. „Radnice zároveň vybrala ve výběrovém řízení ještě jinou firmu, která zpracuje oponentní posudek,“ dodala. Konkurenční studie zhodnotí reálnost výstavby v ještě širší lokalitě Dejvic a Bubenče, a to z hlediska územního plánu, dopravního propojení a zeleně a s vazbami na toto území. „Vezme se každý vnitroblok, každé náměstí a vyhodnotí se, jestli náhodou není jiná plocha, kde by negativních stránek bylo méně,“ doplňuje starosta, který odmítá možnost, že by radnice v historické části města chtěla stavět nadzemní parkovací domy. Radnice si také nechá prověřit, jaké by bylo v garážích reálné nájemné.

„Problém je nutné řešit komplexně. Podle mých informací je na Puškinově náměstí již nyní k dispozici asi 20 podzemních parkovacích míst nabídnutých na trhu volně, zhruba za cenu, jakou by nabídla i radnice, to znamená 2–3 tisíce korun měsíčně. A o ta místa nemá nikdo zájem,“ upozorňuje zastupitel Oldřich Kužílek (klub ED), který se také postavil proti tomu, aby se již v červenci schvalovalo jakékoli stanovisko městské části k problematice parkování.

Než se dokončené studie projednají v odborných komisích, jsou další projektové práce pro Puškinovo náměstí a Velflíkovu zastaveny. „Se závěry studií bude seznámena veřejnost včetně předkladatelů petice,“ uvedla místostarostka Trnková. O způsobech, jakými se městská část vypořádá s nedostatkem několika set parkovacích míst v Dejvicích a Bubenči, musí brzy padnout rozhodnutí.