Dělení peněz pro letošní rok: nejvíce dostanou školy

Do péče o školy, životní prostředí a dopravu v Praze 6 plyne největší objem peněz z letošního rozpočtu. Rozpočet tak potvrdil priority nastavené v minulých letech. "Více peněz oproti loňskému roku dáváme na opravy škol, chodníků a údržbu zeleně. Ve všech ostatních oblastech se výdaje snižují," zdůraznil starosta Tomáš Chalupa (ODS).

Praha 6 bude letos hospodařit s rekordní částkou. Výdaje letos přesáhnou jeden a půl miliardy korun. Přesto městská část nepočítá se zadlužováním. "Do rozpočtu jsme zapojili vlastní prostředky zhodnocené na finančních trzích, základní rezerva ale zůstává nedotčená," ujistil starosta.

Miliony do škol

Obrovské investice, které schválili zastupitelé do zmíněných oblastí, jsou pokračováním programů, které si vytyčila radnice. "Již dříve jsme řekli, že chceme kompletně zrekonstruovat všechny školy. Letos nás čekají dva velké školní areály ­ ZŠ Dědina a Benita Juáreze," říká starosta. Tím zdůvodňuje, proč více než třetina rozpočtu, připadne na školství. Budova ZŠ B. Juáreze, bývalé francouzské gymnázium, je funkcionalistickým skvostem chráněným památkáři. "Každou kliku, každé okno je třeba opravit podle původní podoby," vysvětluje s tím, že tato rekonstrukce přijde na 98 milionů korun. Ještě více ­ 140 milionů ovšem zaplatí městská část za opravu areálu na Dědině. "Tato škola je sice ze všech nejmladší, ovšem poznamenaná dobou, ve které byla postavena," upozorňuje Chalupa. Rekordně velké výdaje do školství zahrnují také rekonstrukci MŠ Jílkova a opravu pavilonů školky Motýlek. V dalších školkách dojde na výměnu oken či elektroinstací.

O polovinu více peněz než v loňském roce, celkem 170 milionů korun, hodlá městská část utratit za to, abychom žili v čistém a příjemném prostředí. Nadále bude financovat pravidelný úklid chodníků a zeleně i dotovat jednorázové úklidy všech komunikací. Miliony připadnou na opravy dvaceti dětských hřišť, dokončení sportovních areálů na Babě a Hanspaulce, ale také na obnovu trávníků a opravy parků, například Královky na Břevnově. "Veškeré částky směřují na věci, které jsou veřejnými statky a máme se tudíž o ně starat. Není to projídání peněz na běžné spotřebě," říká starosta.

Rostou investice do dopravy. Jejich podstatná část, téměř 150 milionů korun, je opět určena na chodníkový program. Ten se ve velkém rozběhl již v loňském roce a letos bude pokračovat na všech místech městské části. Vymění se povrchy v ulicích U I. a II. Baterie, Srbská, Pod Kaštany, Lounská a dalších. Opravy čekají například památkovou zónu Tejnka v Břevnově, Bělohorskou či Šlikovu ulici. Do Cukrovarnické ulice budou instalovány zpomalovací prahy. Rekonstrukčních prací se také dočká Hanspaulka.

Garáže jen některé

Rozpočet počítá s výstavbou podzemních garáží na náměstíčku ve Wuchterlově ulici, kde na povrchu místo stávající betonové plochy vznikne zelený park. S projektem podzemních garáží na Puškinově náměstí rozpočet, s ohledem na blokaci ze strany občanských sdružení, nepočítá. Z hlediska dopravy bude významné zklidnění komunikace Na Pískách, ulevit by se mělo také Vokovicím, pokud se podaří realizovat plánované rozšíření křižovatky Evropská x Vokovická.

Na jaře začne na Ořechovce výstavba Domu seniorů v ulici Na Dračkách, která by měla přijít na 70 milionů korun. Radnice požádala o dotaci stát, ten by se měl podílet zhruba třiceti procenty. "Městská část má dva domy s pečovatelskou službou, ale poptávka po bydlení pro seniory stále převyšuje," zdůvodňuje investici radní pro sociální problematiku Jan Šafr (ČSSD).

Přestože se snížily investice do kultury, městská část i letos podporuje Dejvické divadlo částkou 11 milionů korun. Bude se podílet na tradičních akcích Dětský den, Divoký Šárka, Břevnovské posvícení a přispěje na oslavy výročí 300 let založení ČVUT.

Opozice nesouhlasila

S kritikou rozpočtu vystoupili zástupci opozice. "Nepokládáme za správné, aby bylo s milionovými hodnotami nakládáno nahodile," uvedl komunistický zastupitel Stanislav Hejduk, který rozpočet označil za nekoncepční. V rozpočtu pak navrhoval například vypustit peníze na kulturní akci Divoký Šárka, naopak požadoval půl milionu na instalaci kamery ke sledování památníku Rudé armádě na Evropské ulici. Evropští demokraté označili rozpočet za nafouknutý. "Jde o typický předvolební rozpočet, který nemůžeme podpořit," uvedl Michal Tryml (ED). Starosta tuto kritiku odmítl: "Nevím, co je na investicích do škol, zeleně či komunikací populistického či předvolebního." Šestkový zastupitel a pražský primátor Pavel Bém (ODS) se domnívá, že objem peněz, s jakým hospodaří Praha 6, je výjimečný. "Výjimečné jsou i oblasti, do kterých investuje. Takový rozpočet pomůže nejen Praze 6, ale celé Praze," řekl Bém.

Rozložení celkových výdajů Prahy 6 pro rok 2006