Nemocniční lůžka pro Prahu 6

Lidé z Prahy 6, kteří potřebují ošetřovatelskou péči po nemoci nebo úrazu, mají k dispozici 15 rehabilitačních lůžek v Nemocnici Milosrdných sester sv. K. Boromejského, dříve Pod Petřínem.

Tato lůžka pro ně nemocnice permanentně rezervuje díky daru 600 tisíc korun, který jí poskytli zastupitelé Prahy 6. Příspěvek, o který nemocnice požádala, využije právě na vybudování a provoz tohoto oddělení. Předpokládaná doba hospitalizace každého pacienta je tři měsíce. Lékaři, kteří o umístění pacientů rozhodují, budou o možnosti využití lůžek informováni.