"Nový" Hendlův dvůr zachová restauraci a náměstíčko

náhled souboruProjekt na přestavbu Hendlova dvora se dočkal úprav. Společnost Skanska, která se chystá z objektu historické památky vytvořit obytný komplex, přehodnotila své plány. Projekt je nyní citlivější k okolí. "Majitel upravil projekt tak, aby respektoval požadavky městské části," říká radní Jiří Hermann.

Hendlův dvůr je již několik let v dezolátním stavu a je nutné s tím něco udělat. K původně předloženému návrhu Skansky, vlastníka dvora, však měla výhrady radnice Prahy 6 a protestovala proti němu i občanská sdružení. Vedení radnice je nyní spokojeno s tím, že se podařilo splnit nároky, které městská část měla na definitivní podobu přestavby. Podle ředitelky rezidenčního developmentu společnosti Skanska Nadi Ptáčkové považovala firma za životaschopný i původní projekt. "Chceme nicméně svoji činnost koordinovat se všemi dotčenými stranami, proto jsme zvážili jejich připomínky. Podařilo se najít velmi kvalitní kompromis," uvedla Naďa Ptáčková a dodala: "Akceptovali jsme některé návrhy, které přinesly další nepředpokládané náklady," dodává.

 

 

Radní Jiří Hermann se domnívá, že změny jsou přínosné i pro samotný projekt. "Nový návrh vjezdu do areálu již nebude obtěžovat celé sídliště a nebude ani atakovat stávající křižovatku," uvádí radní Hermann. Radnice nesouhlasila s problematickým napojením do křižovatky, navíc v místech, kde se připravuje nová autobusová zastávka. Vjezd do areálu dvora a poté do podzemních garáží bude nyní společný s vjezdem pro zásobování místní samoobsluhy. Restaurace, která byla léta v Hendlově dvoře v provozu, se časem znovu dočká otevření. "Po dohodě s investorem se podařilo dosáhnout toho, že restaurace i předzahrádka zůstane zhruba v původní velikosti," vysvětluje radní Jiří Hermann. Předtím byl totiž hostinec navržen na třetině bývalé plochy, pouze s malým dvorečkem. Cílem bylo minimalizovat její provoz, a tím eventuální hluk.

Nový návrh také přistupuje mnohem citlivěji k památkové hodnotě dvora. Minulé plány měly rozbít zadní stranu objektu bývalého špejcharu. Díky spojovacímu krčku historické zdi zůstanou zachovány. "Je to přijatelné řešení," říká Bohumil Beránek, vedoucí odboru územního rozvoje radnice. Dodává, že městská část také objednala studii, která by dořešila prostor historické návsi od obchodu po kapličku a kostel. "Řešení má podpořit skutečnost, že v nové zástavbě zůstane původní historické jádro, tedy fara, Hendlův dvůr, kostel, hřbitov. Dokonce se uvažuje o vrácení historického rybníčku do tohoto prostoru," říká Beránek.

Upravený projekt Hendlova dvora podporuje i OS Hanspaulka. Jeho zástupce pan Mentberger se totiž obává, že protahování celého řízení jenom povede k další devastaci objektu.

 

 

Skanska se po celou dobu zajímala o názory občanských sdružení. "Než jsme zahájili projednávání upraveného projektu, snažili jsme se o shodu všech zainteresovaných stran. Víme, že místní lidé více vnímají specifiku lokality a její atmosféru. Cílem všech je ale neprodlužovat agónii Hendlova dvora, a tak k tomu snad přistoupí i občanská sdružení," doufá Naďa Ptáčková.

Jediným odpůrcem je nyní OS přátel Hendlova dvora. Změny v projektu na jeho postoj nemají vliv. "Naše sdružení bude jednoznačně stát na pozici, že je nutné uchránit Hendlův dvůr před snahou jej zničit. Chceme, aby město Praha památku koupilo a po citlivé rekonstrukci ji pronajalo ke kulturním projektům," říká Michal Pokorný, zástupce sdružení.