Radnice dá práci nezaměstnaným a bezdomovcům

V ulicích Prahy 6 budou uklízet vedle firem i nezaměstnaní, bezdomovci, vězni a lidé vykonávající alternativní trest. "Snažíme se pomoci lidem, kteří se často nacházejí na okraji společnosti a chtějí se zapojit do normálního života," řekl radní Jan Holický. Radnice chce tímto způsobem řešit údržbu problematických míst.

 

"Nepodporujeme osoby, které se sami nesnaží změnit svou tíživou situaci. My jim nabízíme pomoc, ale něco za to chceme ­ aby pracovali," potvrdil starosta Tomáš Chalupa a dodal: "Radnice nastavila velmi přísné podmínky při přidělování sociálních bytů. Žadatelé, vyjma starobních důchodců, zdravotně postižených či těch, kteří pečují o dítě, musí pracovat. A pokud si nejsou sami schopni zajistit práci, my jim v tom pomůžeme."

Práci těchto skupin obyvatel i úklidových firem bude koordinovat nově zřízený úsek obecně prospěšných prací a služeb. Počítá se s tím, že se lidé v rámci projektu budou starat o městskou zeleň, dětská hřiště nebo veřejné plochy. "Postarají se o místa, která jsou majetkově nevyřešena a nikdo se o ně nestará, například v Šárce nebo podél některých komunikací," podotkl Holický. Lokality budou průběžně vybírat inspektoři životního prostředí.

Radnice na projekt letos vyčlenila 2,5 milionu korun. Bezdomovce bude radnice najímat prostřednictvím Armády spásy, která je bude vybírat a platit. Peníze dostane od městské části. Vězni budou pracovat zdarma o víkendech. "Jde o odsouzené, kteří mají za sebou minimálně polovinu trestu, žádají o jeho zkrácení a často už teď pracují mimo věznici. Jsou to lidé, kteří se provinili jen lehkými trestnými činy, žádní vrahové," ujistil starosta.

Tuto formu úklidu městská část zkoušela už vloni a podle Holického se osvědčila. Letos by se do projektu mělo zapojit 30 lidí odsouzených k obecně prospěšným pracím, deset míst bude pro bezdomovce a vězně. Radnice má tři místa pro nezaměstnané a s dalšími může uzavřít dohodu o provedení práce.

Snaha radnice se také setkala s příznivou reakcí veřejnosti. Téměř devět odpovědí z deseti občanů jí ohodnotilo jako rozhodně dobrou v nedávném výzkumu veřejného mínění na území Prahy 6.