Soutěž letadel pomůže snížit hluk

Radnice Prahy 6 chce přinutit letecké společnosti, aby jejich piloti létali slušně a podle pravidel. Společně s Letištěm Praha proto vyhlásila soutěž o "Nejšetrnějšího leteckého dopravce". Apelují tak na větší disciplínu leteckých společností a na větší ohleduplnost k životnímu prostředí. Výsledkem by pro Prahu 6 mohlo být snížení hluku přistávajících letadel.

Soutěž by se podle starosty Tomáše Chalupy měla stát prestižní záležitostí leteckých dopravců. "Chceme vést pozitivní kampaň. Myslím, že ne vždy funguje jen metoda biče," říká starosta. Věří, že společnosti budou usilovat o první místo. "Myslím si, že všechny letecké společnosti chtějí jediné ­ být nejlepší. Průměr v tvrdé konkurenci nestačí. A tato snaha pochopitelně přinese to, o co nám jde. Zlepší se kvalita bydlení a života v okolí letiště," vysvětlil starosta Tomáš Chalupa. Vedení letiště aktivitu radnice Prahy 6 vítá. "Dosud jsme nutili společnosti minimalizovat hluk jen finančními postihy, tento motivační prvek chyběl," uvedla generální ředitelka Letiště Praha Hana Černochová. Zveřejnění informací o tom, jak jsou společnosti zodpovědné, může být podle ní v konkurenčním prostředí na leteckém trhu důležité.

Trestné body

"Základem soutěže je hodnotit hluk i dodržování trasy letu," vysvětluje starosta Tomáš Chalupa. Kritéria jsou nastavena tak, aby piloty motivovala maximálně dodržovat příletové a odletové postupy v okolí letiště. Za jejich porušení budou dopravci penalizováni trestnými body. Do bodování se započítává měření hluku na monitorovacích stanicích ve dne nebo v noci, správnost výšky letadla při zahájení zatáčky, dodržení sestupového paprsku tři stupně a také to, zda pilot na dráhu nalétává na vizuální přiblížení.

Důraz na disciplínu

Právě taková pravidla by mohla vést k větší disciplíně pilotů. Jak řekla Hana Říhová z odboru životního prostředí letiště, například při vizuálním přiblížení ­ situaci, kdy je dobře vidět a pilot dosedá na dohled ­ může dojít k největšímu odchýlení od správného postupu. "Piloti, kteří letiště dobře znají, si zkracují cestu a šetří palivo," řekla. Podle neoficiálních informací piloti některých leteckých společností dokonce před monitorovací stanicí ztlumí motor, a když ji minou, opět přidají a hluk se zvýší.

Takové praktiky by se měly odrazit v bodovém hodnocení. Trestné body za každé kriterium se sečtou každý měsíc, kdo jich nasbírá nejméně, je nejšetrnějším dopravcem.

Top ten veřejně

Do soutěže je automaticky zařazen každý dopravce, který přistává nebo odlétá z Ruzyně. Těch je kolem padesáti. Výsledky se zveřejňují jednou týdně. Každé úterý se bude aktualizovat seznam deseti nejšetrnějších společností na internetových stránkách www.prg.aero ve složce společnost/životní prostředí/soutěž a na www.praha6.cz pod odkazem v menu. Pro letošní rok soutěž končí v září vyhlášením celkových výsledků. "Je to jedna z cest, jak vylepšit pohodu lidí, kterých se provoz letiště dotýká. Odstranit příčiny, ne následky," dodává radní Jiří Hermann. K tomuto kroku se vedení radnice nechalo inspirovat v britském Manchesteru. Tam soutěž vyhrála společnost ČSA. "Uvidíme, jak dopadnou u nás," říká Hermann. Soutěž ovšem není jednorázovou akcí, pokračovat by měla i další roky.

Zveřejňovat výsledky nebude administrativně náročné. "Předpokládáme, že to zabere čtyři hodiny denně jednomu člověku," doplnila Říhová.

Za hluk se platí

Podle ředitelky letiště Hany Černochové se hluková zátěž z okolí letiště v posledních letech snižuje. "Roste intenzita provozu, hluk nikoliv." Moderní airbusy nahradily hlučná proudová letadla a pomohlo také zavedení poplatků podle jednotlivých kategorií. "V té nejhlučnější zůstává pouze jedno procento letadel," říká. Za překročení maximálních přípustných hodnot je účtována společnostem zvláštní pokuta 5 tisíc korun za každý započatý decibel nad limit. Kolik v loňském roce takto letiště vybralo, ještě není spočtené. "Nejsou to miliony," uvedla Černochová s tím, že veškeré výnosy z poplatků i pokut jdou do dalšího monitoringu a na protihluková opatření v ochranném pásmu.

O tom, jaké výsledky soutěže lze očekávat, nechtěla ředitelka spekulovat. Cílem soutěže navíc není ukázat na ty nejhorší, ale motivovat letecké společnosti k co nejlepším výsledkům. Jim to může přinést dobrou pověst.

 

Starosta Tomáš Chalupa a generální ředitelka Letiště Praha Hana Černochová společně podepsali pravidla soutěže. Nyní osloví letecké společnosti.