Účastníci osvobození mohou žádat o příspěvek

Upozornění pro občany ­- účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich ­ o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám a o jednorázové peněžní částce některým účastníkům boje za osvobození v letech 1939 až 1945.

Parlament a senát České republiky vydal zákon číslo 357/2005 Sbírky, který platí ode dne 19. srpna 2005 a týká se zejména nositelů osvědčení podle zákona číslo 255/1946 Sbírky zákonů. O vydání potvrzení o účasti v povstání v květnu 1945 požádá občan na ministerstvu obrany do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona, to je do 18. srpna 2006.

Zákon stanovuje výši příplatku a zvláštního příplatku k důchodu nejen těm, kteří mají osvědčení, ale také vdovám, vdovcům a sirotkům. Příplatky k důchodu se přiznávají ve stanovené výši a za stanovených podmínek. Přihlášky podává občan či občanka u orgánu sociálního zabezpečení příslušném k výplatě důchodu. Žádosti je třeba podat co nejdříve. Obvodní výbor ČSBS se domnívá, že mnozí oprávnění o zákonu nevědí. Pracovníci obvodního výboru ČSBS ochotně podají vysvětlení vždy v úterý od 14 do 17 hodin na telefonním čísle 233 358 189, případně i osobně na základě předběžné telefonické dohody.

   Za OV ČSBS Praha 6 Ing. Vok Malínský, CSc.