Vyšší přídavky, nový správní řád

Pravidelně se začátkem roku dochází pod vlivem nových nařízení ke změnám, které se dotýkají občanů. Co mohou lidé od ledna čekat a v jakých oblastech, vysvětluje tajemnice Úřadu městské části Lenka Pokorná.

S novým rokem se zvýšila částka životního minima a lidem se zvyšují důchody...

Ano, v této souvislosti se budou přepočítávat také dávky sociální péče, které se také zvednou. Stejně tak příspěvek při péči o blízkou osobu a úhrady za pečovatelské služby. Tyto změny má na starosti odbor sociálních věcí. V průběhu roku také budeme informovat rodiče o možnosti požádat o jednorázový příspěvek 1000 korun na školní potřeby.

Od ledna přešla činnost veřejné opatrovnice z pečovatelské služby na úřad. Co to znamená?

Toto se týká občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům nebo s jejím omezením. Práci bude i nadále vykonávat paní Kozderová, která je občanům k dispozici v kanceláři č. 1 v přízemí budovy našeho úřadu.

Jak pokračuje výměna občanských průkazů?

V letošním roce končí platnost všech občanských průkazů vydaných do 31. 12. 1996. Lidé si je mohou měnit v průběhu roku, žádost však musí podat nejpozději do konce listopadu, neboť měsíc trvá vyřízení žádosti.

Od září se začnou vydávat cestovní doklady s biometrickými údaji. Snímat se bude obličej s údajem o obvodu hlavy. K tomu bude zřízen bezoblužný kiosek v oddělení pasů. Výměna pasů nebude povinná u těch dokladů, kde neskončila platnost v nich uvedená.

V lednu začal platit nový správní řád, který upravuje postup ve správním řízení. Co znamená pro občany?

Správní řád se dotýká občanů, kteří se dostanou do přestupkového řízení. Jde o úplně nový systém, právní norma obsahuje 184 paragrafy oproti starému, který jich měl 85. Správní řád velmi podrobně upravuje postup ve správním řízení a jednotlivé úkony, takže klade velké nároky na úředníky i na účastníky řízení. Na úřadu městské části je k dispozici a každý, kdo chce chránit své zájmy, má možnost se s ním seznámit.

Jaké jsou další změny v práci úřadu?

Uživatelé internetu jistě ocení, že všechny písemnosti, které jsou vyvěšeny na úřední desce úřadu, budou zveřejňované také na internetových stránkách www.praha6.cz.