Zápisy do prvních tříd základních škol letos v jednotně v únoru

Někteří budoucí prvňáčci našli školní brašnu pod vánočním stromečkem. Nyní je i rodiče čeká další krok k nástupu do školy ­ zápis do první třídy.

Letošní zápisy proběhnou na všech základních školách městské části v jednotném termínu, a to 1. a 2. února v odpoledních hodinách. Na společném datu se po poradě shodli ředitelé všech škol. Přesný čas zápisu si škola určí podle svých podmínek a zveřejnění jej na své škole. K zápisu rodič nebo zákonný zástupce dítěte potřebuje občanský průkaz a rodný list budoucího školáka.

Dosavadní pravidla pro zápis zůstávají v platnosti: zákonní zástupci nejsou při volbě školy, na níž bude jejich dítě plnit povinnou školní docházku, vázáni místem bydliště. Mohou si tedy vybrat kteroukoli základní školu. Z druhé strany, povinnost dítě přijmout má ovšem pouze tzv. spádová škola, která je určena podle místa trvalého pobytu dítěte obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

Nabídka škol v Praze 6 je značně pestrá a i jejich kapacita je dostatečná. V Praze 6 jsou školy se zaměřením na jazyky, sport, výtvarnou výchovu, některé uplatňují prvky waldorfské pedagogiky nebo montessori systému.

Pro základní informaci uvádíme stručný přehled jejich zaměření. Ti, kdo mají přístup k internetu, mohou získat užitečné informace o školách v Praze 6 na adrese www.praha6.cz (oblast Školství a vzdělávání ­ základní školy), kde jsou také uvedeny jednotlivé internetové stránky.

Informace poskytnou i ředitelé základních škol, případně pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 na telefonním čísle 220 189 111.

Základní školy v Praze 6 a jejich specializace

ZŠ Benita Juáreze sportovní třídy od 6. ročníku: baseball, atletika, florbal, stolní tenis, od 3. třídy rozšířená výuka (RV) angličtiny
ZŠ Červený vrch

matematické a přírodovědní třídy od 6. ročníku, bezbariérová škola

ZŠ Dědina od 3. ročníku třída s RV angličtiny, třídy s prvky waldorfské pedagogiky
ZŠ Emy Destinnové od 3. ročníku RV angličtiny, francouzštiny, němčiny
ZŠ Hanspaulka etika ­ prosociální výchova (1. stupeň)
ZŠ J. A. Komenského 5 specializovaných tříd pro děti se specifickými poruchami učení, od 3. třídy RV angličtiny, od 6. třídy RV matematiky a přírodovědy
ZŠ Marjánka (pouze od 3. ročníku) RV angličtiny, třídy sport. gymnastiky, od 6. ročníku třídy kopané
ZŠ Na Dlouhém lánu sportovní hokejové třídy od 5. ročníku, 1 třída s montessori prvky
ZŠ nám. Interbrigády rozvoj tvořivosti, výtvarné třídy od 6. roč.
ZŠ nám. Svobody 2 umělecká řemesla
ZŠ Norbertov RV angličtiny od 3. třídy, němčina od 6. třídy
ZŠ Petřiny-jih basketbalové a atletické třídy od 4. ročníku
ZŠ Petřiny-sever výtvarné třídy od 6. ročníku
ZŠ Pod Marjánkou rozšířená výuka angličtiny od 3. třídy, dále němčina, francouzština španělština od 6. ročníku
ZŠ T. G. Masaryka projekt Tvořivá škola